TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Blokátory kalciového kanála (Intoxikácia)

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Blokátory kalciového kanála (Intoxikácia)

Calcium channel blocker overdose, toxicity

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Blokátory kalciového kanála (BKK)

 • Inhibujú vstup kalcia do buniek ciev a srdca, vzniká:
 • Používajú sa na liečbu vysokého krvného tlaku

 • Podľa chemickej štruktúry sa BKK delia na:
 • Dihydropyridínové BKK
   • Pôsobia hlavne na cievy
    • vzniká vazodilatácia
  • Pri predávkovaní vznikajú minimálne EKG zmeny
  • Napr.: Amlodipin, Nitredipin, Felodipin, Lacidipin...
 • Non-dihydropyridínové BKK
  • Pôsobia hlavne na kardiomyocyty, vzniká:
   • Negatívna inotropia (znížená kontraktilita)
   • Negatívna chronotropia (znížená frekvencia impulzov)
   • Negatívna dromotropia (znížené vedenie impulzu)
  • Pri predávkovaní vznikajú zmeny na EKG
  • Sú len 2: Verapamil, Diltiazem
Calcium channel blocker, receptors

EKG a Non-dihydropyridínové BKK (Intoxikácia)

 • Non-dihydropyridínové BKK a Beta-blokátory vytvárajú pri intoxikácii rovnaké EKG zmeny
ECG cardioselective calcium channel blockers overdose, toxicity, first degree 1st av block


ECG verapamil Cardioselective calcium channel blockers overdose, 1st degree av block, sinus bradycardia

Non-dihydropyridínové BKK (Intoxikácia)ECG verapamil calcium channel blocker toxicity, non-dihydropyridine, junctional rhythm

Non-dihydropyridínové BKK (Intoxikácia)ECG verapamail overdose, toxicity, 3rd complete heart AV block

Non-dihydropyridínové BKK (Intoxikácia)


Peter Blahút
techmed@techmed.sk