TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Chronická obštrukčná choroba pľúc

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Chronická obštrukčná choroba pľúc

Chronic obstructive pulmonary disease

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Cor pulmonale

 • Cor pulmonale je "pľúcne srdce"
 • Je definované ako prestavba pravého srdca pre primárne ochorenie pľúc
 • Chronické cor pulmonale
  • Je chronické hemodynamické preťaženie pravého srdca
  • Vzniká hypertrofia pravej komory
  • Najčastejšie príčiny:
   • Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)
   • Recidivujúca malá pľúcna embólia

 • Akútne cor pulmonalecor pulmonale, right ventricular hypertrophy, chronic obstructive pulmonary disease

Chronická obštrukčná choroba pľúc

 • 80% všetkých CHOCHP spôsobuje fajčenie
 • Dochádza k obštrukcii (upchávaniu) priedušiek
  • Pre chronický zápal - najčastejšie pre fajčenie
  • Vzniká emfyzém "rozdutie pľúc"
  • Pretože v pľúcach sa hromadí vzduch

 • Emfyzém pľúc
  • Pľúca sú "rozduté" a bránicu tlačia dole
   • Hrot srdca sa posúva dole a doprava
   • Pravá komora ide dopredu, ľavá dozadu
   • Srdce sa otáča v smere hodinových ručičiek
  • Vzduch v pľúcach je elektrický izolant

Normal lungs position
hyperexpanded emphysematous lungs within the chest

EKG a CHOCHP


Deviácia osi doprava

ECG deflection in right heart axis deviation, cor pulmonale, Chronic obstructive pulmonary disease

Deviácia osi doprava

 • Vektor smeruje do pravého dolného kvadrantu
  • Zvod I negatívny a aVF pozitívny
 • Zvod aVR je negatívny
  • Vektor smeruje od aVR zvodu
   (čiže niekde medzi zvody III a aVF)
 • R kmit III > aVF
  • Vektor je bližšie ku III zvodu
 • Os vektora je +110°
Electrical vector and right axis deviation, cor pulmonale, Chronic obstructive pulmonary disease

Rotácia srdca V smere ručičiek

ECG precordial leads and Clockwise (CW) rotation, cor pulmonale, Chronic obstructive pulmonary disease Clockwise (CW) rotation, cor pulmonale, Chronic obstructive pulmonary disease

Rotácia srdca v smere hodinových ručičiek


Preťaženie pravého srdca

ECG right strain pattern, cor pulmonele, Chronic obstructive pulmonary disease, Sagging of the PR and ST segments below the TP baseline

Preťaženie pravého srdca


Multifokálna predsieňová tachykardia

ECG Multifocal atrial tachycardia, Chronic obstructive pulmonary disease

Multifokálna predsieňová tachykardiaECG chronic obstructive pulmonary disease, rightward QRS axis, clockwise rotation, low voltages

Chronická obštrukčná choroba pľúcECG chronic obstructive pulmonary disease, P pulmonale, rightward QRS axis, clockwise rotation, low voltages

Chronická obštrukčná choroba pľúcECG chronic obstructive pulmonary disease, multifocal atrial tachycardia, Right axis deviation, dominant R wave in V1, deep S wave in V6, right ventricular hypertrophy, cor pulmonale

Chronická obštrukčná choroba pľúc a Multifokálna predsieňová tachykardia


Peter Blahút
techmed@techmed.sk