TECHmED

Peter Blahút

Chronická obštrukčná choroba pľúc

Cor pulmonale


Chronická obštrukčná choroba pľúcEKG a CHOCHP


Deviácia osi doprava


Deviácia osi doprava


Rotácia srdca V smere ručičiekRotácia srdca v smere hodinových ručičiek


Preťaženie pravého srdca

Preťaženie pravého srdca


Multifokálna predsieňová tachykardia

Multifokálna predsieňová tachykardiaChronická obštrukčná choroba pľúcChronická obštrukčná choroba pľúcChronická obštrukčná choroba pľúc a Multifokálna predsieňová tachykardia