TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Cievne zásobenie srdca

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Cievne zásobenie srdca

Coronary circulation, Coronary arteries and vessels

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Prevodový systém srdca

 • Prevodový systém zodpovedá
  • za vznik a šírenie impulzu po pracovnom myokarde
 • Niektoré časti sú nevyhnutné pre funkciu srdca
  • Hlavne srdcové pacemakere (SA uzol, AV uzol)
  • Preto je ich cievne zásobenie duplicitné

 • Prevodový systém tvorí:
  • Sinoatriálny (SA) uzol (1)
  • Bachmannová dráha (2)
  • Internodálne dráhy (3,4,5)
   • Predná internodálna dráha (Jamesov trakt) (3)
   • Stredná internodálna dráha (Wenckebachov trakt) (4)
   • Zadná internodálna dráha (Thorelov trakt) (5)
  • Atriventrikulárna (AV) junkcia (6,7)
   • Atrioventrikulárny (AV) uzol (6)
   • Hisov zväzok (7)
  • Pravé Tawarové ramienko (8)
  • Ľavé Tawarové ramienko (9)
  • Ľavý zadný fascikulus (10)
  • Ľavý predný fascikulus (11)
  • Purkyňové vlákna (12)


Heart electrical conduction system and coronary circulation

Arteria coronaria dextra et sinistra

 • Srdce zásobujú 2 koronárne artérie
  • ktoré odstupujú tesne nad aortálnou chlopňou z koreňa aorty
 • Arteria coronaria dextra (ACD)
  • Pravá koronárna artéria
  • Má väčšie primárne vetvenie pretože zásobuje pravú komoru
   • cez ktorú preteká neokysličená krv
 • Arteria coronaria sinistra (ACS)
  • Ľavá koronárna artéria
  • Po krátkom priebehu sa delí na:
   • Ramus interventricularis anterior (RIA)
   • Ramus circumflexus (RCx)

 • Priebeh a vetvenie koronárnych artérii je variabilné
 • Ľavá a pravá koronárka nemá takmer žiadne anastomózy (spojenia)
  • Pri oklúzii kmeňa, alebo vetvy jednej artérie
  • Dochádza k ischémii až infarktu myokardu za oklúziou (oklúzia = 100% stenóza)

Coronary arteries, Right coronary artery (RCA) - Arteria coronaria dextra, Left coronary artery (LCA) - Arteria coronaria sinistra, Ramus interventricularis anterior (RIA), Ramus circumflexus (RCx)

Ramus interventricularis posterior et anterior

 • Ramus interventricularis posterior (RIP) zásobuje
  • Spodnú časť srdca
  • Zadnú 1/3 komorového septa, kde je AV uzol
   • RIP zodpovedá za funkciu AV uzla
  • RIP môže byť vetva ľavej, alebo pravej koronárnej artérie

 • Ramus interventricularis anterior (RIA) zásobuje
  • Predné 2/3 komorového septa
  • RIA je vetva ľavej koronárnej artérie
Ramus interventricularis posterior (left posterior descending artery), ramus interventricularis anterior (left anterior descending artery)

Dominancia koronárnych artériiRigh coronary artery dominant heart Left coronary dominant heart Codominant coronary artery heart

Dominancia koronárnych artérii


Arteria coronaria dextra (ACD)

 • U 70% ľudí je dominantná, lebo z nej vychádza RIP
 • Proximálna oklúzia pravej koronárky (dominantnej)
  • spôsobí ischemické poškodenie AV uzla
  • Vznikajú AV blokády


Right coronary artery (Arteria coronaria dextra) in coronary circulation

Arteria coronaria dextra zásobuje

 • Pravú komoru okrem srdcového hrotu
  • Hrot srdca zásobuje RIA
 • Pravú predsieň
 • Conus arteriosus (je časť výtokového traktu pravej komory)
  • spolu s vetvami z ľavej koronárnej artérie
 • SA uzol u 60% ľudí
  • 40% ľudí má zásobovaný SA uzol z RCx
 • 30% ľavej ľavej kmory v zadnej časti pri komorovom septe
 • Ak je dominantná, tak z nej vychádza RIP a zásobuje
  • Spodnú stenu srdca
  • Zadnú 1/3 komorového septa
  • AV uzol
  • Hisov zväzok
Right coronary artery blood supply and electrical conduction system

Arteria coronaria dextra (vetvenie)

arteria coronaria dextra, right coronary artery circulation

Ramus coni arteriosi

Ramus nodi sinuatrialis

Rami atriales

Rami ventriculares dextri

Ramus interventricularis posterior (RIP)

Arteria coronaria sinistra (ACS)

 • U 10% ľudí je dominantná, pretože z nej vychádza RIP
 • Ľavá koronárna artéria sa po krátkom priebehu vetví na
  • Ramus interventricularis anterior (RIA)
   • Niekedy sa označuje ako RIVA
  • Ramus circumflexus (RCx)

 • Srdce tak zásobujú 3 artérie:
  • Pravá koronárna artéria
  • Ramus interventricularis anterior (RIA)
  • Ramus circumflexus (RCx)
 • Proximálna oklúzia ľavej koronárky

Left coronary artery (Arteria coronaria sinistra) in coronary circulation

Ramus interventricularis anterior (RIA) zásobuje


Ramus interventricularis anterior (RIA) blood supply and electrical conduction system

Ramus circumflexus (RCx)


Arteria coronaria sinistra (vetvenie)

left coronary artery, arteria coronaria sinistra circulation

Ramus nodi sinuatrialis

Rami atrioventriculares

Ramus lateralis (diagonalis)

Rami interventriculares septales anteriores

Ramus marginalis sinister


Ramus interventricularis posterior (RIP)

Artérialne zásobenie srdca

Coronary arteries blood supply and heart chambers

Artérialne zásobenie srdca


Vény srdca a Sinus coronarius

 • Sinus coronarius
  • Je hlavný zberný kmeň žilového odtoku srdca
  • Ústi do pravej predsiene

 • Do sinus coronarius ústia
  • Vena cordis magna (Drénuje krv ľavej koronárnej artérie)
  • Vena cordis media (Drénuje krv ramus interventricularis posterior)
  • Vena cordis parva (Drénuje krv pravej koronárnej artérie)

Coronary sinus (sinus coronarius) collet blood via veins from heart. Vena cordis magna, media, parva