TECHmED

Peter Blahút

Cievne zásobenie srdca

Prevodový systém srdca


Arteria coronaria dextra et sinistra


Ramus interventricularis posterior et anterior


Dominancia koronárnych artérii

Dominancia koronárnych artérii


Arteria coronaria dextra (ACD)


Arteria coronaria dextra zásobuje


Arteria coronaria dextra (vetvenie)Ramus coni arteriosi

Ramus nodi sinuatrialis

Rami atriales

Rami ventriculares dextri

Ramus interventricularis posterior (RIP)

Arteria coronaria sinistra (ACS)


Ramus interventricularis anterior (RIA) zásobuje


Ramus circumflexus (RCx)


Arteria coronaria sinistra (vetvenie)Ramus nodi sinuatrialis

Rami atrioventriculares

Ramus lateralis (diagonalis)

Rami interventriculares septales anteriores

Ramus marginalis sinister

Ramus interventricularis posterior (RIP)

Artérialne zásobenie srdcaArtérialne zásobenie srdca


Vény srdca a Sinus coronarius