TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / De Winterové T vlny

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

De Winterové T vlny

De Winter’s T Waves (anterior STEMI equivalent, acute proximal LAD occlusions)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Akútna proximálna oklúzia RIA


Anterior STEMI equivalent anterior STEMI equivalent

De Winterové T vlny

 • 2% pacientov s akútnou proximálnou oklúziou RIA
 • Považujú sa za ekvivalent STEMI
  • Pacient má akútnu oklúziu proximálnej RIA
 • Pacienti často nie sú riešený ako STEMI, pretože majú
  • ST depresie
  • Vysoké hrotnaté T vlny (De Winterové T vlny)

De Winter T waves, Tall, prominent, symmetric T waves in the precordial leads

De Winterové T vlny a Wellensov syndróm

acute proximal LAD occlusion, De Winters T Waves acute proximal LAD stenosis, Wellens syndrome

De Winterové T vlny

 • Ide o proximálnu oklúziu RIA
 • Pacient má stenokardie (bolesti na hrudníku)
 • Považuje sa za ekvivalent STEMI

Wellensov syndróm

 • Ide o kritickú proximálnu stenózu RIA
 • Pacienti nemajú stenokardie
 • Do týždňa vznikne STEMI
ECG de winter T wave

EKG a De Winterové T vlny

 • Zmeny sú vo V1-V6
 • Symetrické vysoké T vlny
 • Ascendentné ST depresie
ECG Wellens syndrome type I ECG Wellens syndrome type II

EKG a Wellensov syndróm

 • Zmeny sú vo V2-V3
 • Wellensov syndróm má 2 typy:
  • Symetrické hlboké T vlny (Typ I.)
  • Bifázické T vlny (Typ II.)

EKG a De Winterové T vlny


ECG criteria, De Winters T waves (V1-V6)


ECG exmplex of De Winter T waves, as STEMI quivalent

De Winterové T vlnyECG De Winters T waves, upsloping ST depression with depression J point, Peaked anterior T waves, Subtle ST elevation aVR

De Winterové T vlny

 • Vysoké hrotnaté T vlny (V2-V6)
  • Ascendentné ST depresie (s depresiou J bodu > 1mm)
 • ST elevácia do 1mm (aVR)
 • Pacient mal symptomatiku STEMI
 • De Winterové vlny sa považujú za ekvivalent STEMI
LAD occlusion, De Winter T waves


ECG De Winters T waves, upsloping ST depression, Peaked anterior T waves, Subtle ST elevation aVR

De Winterové T vlny

 • Vysoké hrotnaté T vlny (V2-V6)
  • Ascendentné ST depresie (s depresiou J bodu > 1mm)
 • ST elevácia do 1mm (aVR)
 • Pacient mal symptomatiku STEMI
 • De Winterové vlny sa považujú za ekvivalent STEMI
LAD occlusion, De Winter T waves


ECG De Winters T waves, upsloping ST depression, Peaked anterior T waves, Subtle ST elevation aVR

De Winterové T vlny

 • Vysoké hrotnaté T vlny (V2-V6, I, II)
  • Ascendentné ST depresie (s depresiou J bodu > 1mm)
 • ST elevácia do 1mm (aVR)
 • Pacient mal symptomatiku STEMI
 • De Winterové vlny sa považujú za ekvivalent STEMI
LAD occlusion, De Winters T waves


ECG De Winters T waves and anterior STEMI infarction

De Winterové T vlny a STEMI prednej steny

 • De Winterové vlny sa považujú za ekvivalent STEMI
  • De Winterové vlny sa preto môžu meniť na STEMI prednej steny
 • De Winterové T vlny
  • Vysoké hrotnaté T vlny (V3-V6)
   • Ascendentné ST depresie (s depresiou J bodu > 1mm)
  • ST elevácia do 1mm (aVR)
 • Akútny antero-laterálny STEMI
 • Pacient mal symptomatiku STEMI
LAD occlusion, De Winters T waves


ECG De Winters peaked T waves, anterior STEMI equivalent

De Winterové T vlny

 • Vysoké hrotnaté T vlny (V2-V5)
  • Ascendentné ST depresie (s depresiou J bodu > 1mm)
 • ST elevácia do 1mm (aVR)
 • Pacient mal symptomatiku STEMI
 • De Winterové vlny sa považujú za ekvivalent STEMI
acute LAD occlusion, De Winters T waves


ECG Wellens syndrome vs. De Winters T waves

Wellensov syndróm (Typ I)

 • Symetrické hlboké negatívne T vlny (V1-V6, aVL, I)
  • Zmeny môžu byť raritne (V1-V6), no najčastejšie sú (V2-V3)
 • Je zachovaná progresia R kmitu (R vo V3 > 3mm)
 • Pacient má asymptomatickú kritickú proximálnu stenózu RIA
 • Ľavý predný hemiblok
 • Wellensov syndróm
critical proximal left anterior descending artery (LAD)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk