TECHmED

Peter Blahút

De Winterové T vlny

Akútna proximálna oklúzia RIA


De Winterové T vlny


De Winterové T vlny a Wellensov syndróm

De Winterové T vlny

EKG a De Winterové T vlny
Wellensov syndróm


EKG a Wellensov syndróm


EKG a De Winterové T vlnyDe Winterové T vlny
De Winterové T vlny
De Winterové T vlny
De Winterové T vlny
De Winterové T vlny a STEMI prednej steny
De Winterové T vlny
Wellensov syndróm (Typ I)