TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Delta vlna

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Delta vlna

Delta wave

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Mechanizmus Delta vlny


ECG delta wave, short PR interval, broad QRS, slurred QRS comlex, pre-excitation syndrome, accessory pathway, bundle of Kent

EKG a Delta vlna

 • Delta vlna vzniká pri WPW syndróme:
  • Skrátený PQ interval < 0,12s
  • Rozšírený QRS > 0,1s
  • Delta vlna - ktorú vidíme ako širokú spodnú časť QRS komplexu

 • Mahaimov syndróm (je veľmi zriedkavý)

ECG delta wave, WPW syndrome

Wolf-Parkinson-White (WPW) syndróm

accessory pathway, bundle of kent EVG delta wave, short PR interval, QRS prolongation

Kentov zväzok a WPW syndróm


Mahaimov syndróm

accessory pathwave mahaim bunde fibre ECG mahaim delta wave, normal PR interval

Mahaimov zväzok a Mahaimov syndrómECG delta wave, short PR interval, broad QRS, slurred upstroke QRS, ECG delta wave, WPW syndrome, short PR interval ECG delta wave, Wolff Parkinson White syndrome

Delta vlna a WPW syndrómECG wpw syndrome type A, delta wave, left accessory pathway

Delta vlna a WPW syndróm (Typ A)

 • Delta vlna a rozšírený QRS cca 0,15s
 • Skrátený PQ interval < 0,12s
 • Dominantný QRS a Delta vlna (V1)
  • Je to znak, že Kentov zväzok je v ľavej predsieni
 • Dominantný R kmit vo V1-V3
left side accessory pathway, bundle of Kent, WPW syndrome type A


ECG wpw syndrome type B, delta wave, accessory pathway bundel of kent, right side

Delta vlna a WPW syndróm (Typ B)

WPW syndrome, type B, right sided accessory pathway


ECG mahaim syndrome, delta wave, normal PQ PR interval

Delta vlna a Mahaimov syndróm

accessory pathwave mahaim fibre, bunde

Peter Blahút
techmed@techmed.sk