TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Deviácia srdcovej osi doľava

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Deviácia srdcovej osi doľava

Left axis deviation

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Normálna a Abnormálna srdcová os


Interpretation left axis deviation (LAD)

Normálna (intermediárna) srdcová os


EKG a Deviácia osi doľava


Limb leads ECG deflection in left heart axis deviation

Deviácia osi doľava

 • Vektor smeruje do ľavého horného kvadrantu
  • Zvod I pozitívny a aVF negatívny
 • Negatívny QRS v II zvode
  • Vektor smeruje od II zvodu
 • Equifázický QRS v aVR
  • Vektor je kolmý na aVR zvod
 • Najhlbší S kmit v III zvode
 • Os vektora je -60°
Electrical vector and left axis deviation in limb leads

Príčiny deviácia osi doľavaECG left axis deviation and Left Anterior Fascicular Block hemiblock (LAFB)

Deviácia osi doľavaECG left axis deviation and left bundle block (LBBB)

Deviácia osi doľavaECG left axis deviation and left ventricular hypertrophy

Deviácia osi doľavaECG left axis deviation and inferior wall stemi infarction

Deviácia osi doľavaECG left axis deviation and WPW syndrome type B

Deviácia osi doľava


Peter Blahút
techmed@techmed.sk