TECHmED

Peter Blahút

Deviácia srdcovej osi doľava

Normálna a Abnormálna srdcová os


Normálna (intermediárna) srdcová os


EKG a Deviácia osi doľava

Deviácia osi doľava


Príčiny deviácia osi doľavaDeviácia osi doľavaDeviácia osi doľavaDeviácia osi doľavaDeviácia osi doľavaDeviácia osi doľava