TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Deviácia srdcovej osi doprava

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Deviácia srdcovej osi doprava

Right axis deviation

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Normálna a Abnormálna srdcová os


Interpretation right axis deviation (RAD)

Normálna (intermediárna) srdcová os


EKG a Deviácia osi doprava


Limb leads ECG deflection in right heart axis deviation

Deviácia osi doprava

 • Vektor smeruje do pravého dolného kvadrantu
  • Zvod I negatívny a aVF pozitívny
 • Zvod aVR je negatívny
  • Vektor smeruje od aVR zvodu
   (čiže niekde medzi zvody III a aVF)
 • R kmit III > aVF
  • Vektor je bližšie ku III zvodu
 • Os vektora je +110°
Electrical vector and right axis deviation in limb leads

Príčiny deviácia osi dopravaECG Right axis deviation and right ventricular hypertrophy

Deviácia osi dopravaECG Right axis deviation and acute pulmonary embolism

Deviácia osi doprava


ECG Right axis deviation and chronic-obstructive-pulmonary-disease.png and multifocal atrial tachycardia

Deviácia osi dopravaECG Right axis deviation and hyperkalemia 9,2mmol

Deviácia osi dopravaECG Right axis deviation and Tricyclic Overdose (Sodium-Channel Blocker Toxicity)

Deviácia osi doprava


Peter Blahút
techmed@techmed.sk