TECHmED

Peter Blahút

Deviácia srdcovej osi doprava

Normálna a Abnormálna srdcová os


Normálna (intermediárna) srdcová os


EKG a Deviácia osi doprava

Deviácia osi doprava


Príčiny deviácia osi dopravaDeviácia osi dopravaDeviácia osi doprava


Deviácia osi dopravaDeviácia osi dopravaDeviácia osi doprava