TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Dextrokardia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Dextrokardia

Dextrocardia

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Dextrokardia a RTG

 • Levokardia
  • Je fyziologické uloženie srdca, hrot srdca smeruje doľava
 • Dextropozícia
  • Celé srdce v hrudníku je posunuté doprava
  • Hrot srdca stále smeruje doľava
 • Dextrokardia
  • Je vrodená vývojová chyba srdca
  • Poloha bázy srdca je posunutá minimálne
  • Hrot srdca smeruje doprava
 • Na diagnostiku dextrokardie stačí RTG snímka hrudníka
  • EKG nepotrebujete

x-ray-dextrocardia-image

Hlavný srdcový vektor


Dextrocardia and direction of heart electrical vector

EKG a Znížená progresia R kmitu

 • Pri levokardii
  • Smeruje hlavný vektor ku V5-V6
  • R kmit narastá od V1 po V5
 • Pri dextrokardii
  • Smeruje hlavný vektor od V5-V6
  • R kmit nenarastá od V1 po V5


 • Znížená progresia R kmitu je:
  • R kmit vo V3 < 4mm
   • R kmit nenarastá V1-V5
  • alebo amputované R
   • R kmit (V1-V3) nie je prítomný
ecg r wave pregression from V1 to V5

ecg poor r wave progression, r wave in V3 less as 4mm

EKG a Dextrokardia


ECG dextrocardia criteria: inverted I lead, poor r wave progression,

Zrkadlové Hrudné elektródy

 • Pri podozrení na dextrokardiu (pre extrémnej deviácii osi doprava)
  • Sa nakladajú hrudné elektródy zrkadlovo (V1R-V6R)

 • Ak sa objaví v zrkadlových zvodoch normálna progresia R kmitu
  • Tak ide o dextrokardiu

Dextrocardia diagnosis with ecg right sided leads (V1R-V6R)

Prehodené elektródy na rukách vs. Dextrokardia


ECG differential diagnosis dextrocardia vs. reversal of the left and right arm electrodes

Diferenciálna diagnostika Dextrokardia vs. Prehodené elektródy na rukáchECG dextrocardia with poor r wave progression ECG reversal of the left and right arm electrodes, with normal r wave progression

Dextrokardia

Prehodené elektródy na rukách

 • Extrémna deviácia osi doprava
  • Dominantné R v aVR
  • Dominantné S v I zvode
 • Progresia R kmitu
  • R kmit V1-V6 narastá


ECG dextrocardia reversal lead I, and poor r wave progression

DextrokardiaECG with reveral limb leads right arm and left arm with normal r wave progression and reversal I lead

Prehodené elektródy na rukáchECG with correct lieb leads (right arm, left arm) position and with normal r wave progression, and with positive lead I

Správne naložené elektródy na rukáchECG dextrocardia with old inferior STEMI infarction. Poor r wave progression

Dextrokardia a Starý spodný infarktECG Right sided precordial leads, old inferior stemi, dextrocardia with poor r wave progression

Pravostranné hrudné zvody (V1R-V6R)

 • Ide o EKG od predošlého pacienta
 • Hrudné zvody sú zrkadlovo naložene napravo
  • Označujú sa (V1R-V6R)
 • Na EKG sa objavila progresia R kmitu (hnedo-žlté šípky)
  • Pretože vektor smeruje doprava ku zvodom VR5-VR6
12-lead ECG with Right sided precordial leads

Peter Blahút
techmed@techmed.sk