TECHmED

Peter Blahút

Dextrokardia

Dextrokardia a RTG


Hlavný srdcový vektor


EKG a Znížená progresia R kmitu
EKG a DextrokardiaZrkadlové Hrudné elektródy


Prehodené elektródy na rukách vs. Dextrokardia


Diferenciálna diagnostika Dextrokardia vs. Prehodené elektródy na rukáchDextrokardia


Prehodené elektródy na rukáchDextrokardiaPrehodené elektródy na rukáchSprávne naložené elektródy na rukáchDextrokardia a Starý spodný infarktPravostranné hrudné zvody (V1R-V6R)