TECHmED

Peter Blahút

Diferenciálna diagnostika SVT

Supraventrikulárna tachykardia (SVT)
Paroxyzmálna SVTParoxyzmus SVT


Prevalencia Paroxyzmálnej SVT


Nepravidelná SVT (Diferenciálna diagnostika)Nepravidelná SVT (Diferenciálna diagnostika)
Fibrilácia predsieni
Multifokálna predsieňová tachykardia
Flutter predsieni
Predsieňová tachykardia


Pravidelná SVT (Diferenciálna diagnostika)Pravidelná SVT (Diferenciálna diagnostika)


RP a PR interval


SVT s Krátkym RP intervalom (RP < PR)Bez P vlnyRP < 90msRP > 90ms


SVT s Dlhým RP intervalom (RP > PR)


RP > PR


Masáž karotického sinusuTechnika masáže karotického sinusu

Masáž karotického sínusu a Spomalenie frekvencieMasáž karotického sinusu a Nespomalenie frekvencieMasáž karotického sinusu a Ukončenie SVTMasáž karotického sínusu a Zvýšenie AV blokádyMasáž karotického sínusu Bez efektu


AdenosinAdenosinový test a WPW syndróm
Adenosinový test a Delta vlna


Ukončenie pravidelnej SVT (P vlnou, QRS?)Pravidelná SVTPravidelná SVT


Celý algoritmus diagnostiky SVT

SVT s Krátkym RP intervalom (Bez P vlny)


Pseudo r´ (V1) pri AVNRT
Sínusový rytmus


SVT s Dlhým RP intervalom (RP > PR)
SVT s Krátkym RP intervalom (RP > 90ms)
SVT s Dlhým RP intervalom (RP > PR)
SVT s Dlhým RP intervalom (RP > PR)