TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Digoxin

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Digoxin

Digoxin effect

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Digitalis

 • Náprstník (Digitalis)
  • Je rod rastlín, ktorý má cca 35 druhov
  • Rastliny obsahujú glykozidy, z ktorých sa vyrába liek digoxin
 • Digoxin sa používa:
 • Účinky digoxinu:
  • Pozitívny inotropný - zvyšuje kontraktilitu myokardu
  • Negatívny dromotropný - spomaľuje vedenie impulzu cez prevodový systém
  • Negatívny chronotropný - spomaľuje srdcovú frekvenciu

Digitalis purpurea, digoxin (digitalis, digitalin)

Terapeutické okno Digoxinu

 • Digoxin má úzke terapeutické okno
  • Terapeutická sérová hladina je 0,5 - 1,5ng/ml
  • Hladina < 0,5ng/ml je neúčinná
  • Hladina > 2ng/ml je toxická a hrozia arytmie

Digoxin (digitalis, digitalin) drug

EKG a Digoxin

ECG digoxin, downsloping ST depression, Salvador Dali sagging


Digoxin downsloping ST depression, Salvador Dali sagging ECG digoxin biphasic T waves, U waves, T/U waves

Znak Salvadora Daliho pri Digoxine

 • Člnkovité ST depresie pri digoxine
  • sa niekedy označujú ako znak Salvadora Daliho
  • pretože sa podobajú na fúzy Salvadora Daliho

Bifázické T vlny pri Digoxine

 • Bifázické (negatívno-pozitívne) T vlny
  • sú typický znak pre Digoxin
 • Niekedy T vlny prechádzajú do U vlny


ECG digoxin effect, atrial fibrillation, downsloping ST depression

Digoxin a Fibrilácia predsieniECG digoxin effect, sagging ST depression

Digoxin a Fibrilácia predsieniECG digoxin effect, sagging ST depression, atrial fibrillation

Digoxin a Fibrilácia predsieniECG digoxin pattern, downsloping sagging ST depression, short QT interval

Digoxin a Fibrilácia predsieniECG effect, sinus rhythm, sagging ST depression, premature ventricular complexe (PVC)

Digoxin a Sínusový rytmus


Peter Blahút
techmed@techmed.sk