TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Dilatačná kardiomyopatia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Dilatačná kardiomyopatia

Dilated cardiomyopathy (DCM)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

KardiomyopatiaNormal myocardium, left ventriculi

Fyziologický myokard

  • Komory majú normálnu veľkosť
Dilated cardiomyopathy overview

Dilatačná KMP

  • je dilatácia hlavne ľavej komory
Hypertrophic cardiomyopathy overview

Hypertrofická KMP

  • je hypertrofia hlavne komorového septa
Restrictive cardiomyopathy overview

Reštrikčná KMP

  • myokardu je rigidny "stvrdne"

Dilatačná kardiomyopatia


EKG a Dilatačná kardiomyopatiaECG Ischaemic dilated cardiomyopathy, left ventricular hypertrophy, left atril enlargement, P mitrale, right atrial enlargement, P pulmonale

Dilatačná kardiomyopatiaECG idiopathic dilated cardiomyopathy, left ventricular hypertrophy, biatrial hypertrophy, P mitrale, P pulmonale

Dilatačná kardiomyopatiaECG dilated cardiomyopathy, left ventricular hypertrophy, LV strain pattern, biventricular enlargement

Dilatačná kardiomyopatiaECG dilated cardiomyopathy, left bundle branch block (LBBB), atrial fibrillation

Dilatačná kardiomyopatia


Peter Blahút
techmed@techmed.sk