TECHmED

Peter Blahút

Dilatačná kardiomyopatia

KardiomyopatiaFyziologický myokardDilatačná KMPHypertrofická KMPReštrikčná KMPDilatačná kardiomyopatia


EKG a Dilatačná kardiomyopatiaDilatačná kardiomyopatiaDilatačná kardiomyopatiaDilatačná kardiomyopatiaDilatačná kardiomyopatia