TECHmED

Peter Blahút

Dilatačná kardiomyopatia

Kardiomyopatia



Fyziologický myokard



Dilatačná KMP



Hypertrofická KMP



Reštrikčná KMP



Dilatačná kardiomyopatia


EKG a Dilatačná kardiomyopatia



Dilatačná kardiomyopatia



Dilatačná kardiomyopatia



Dilatačná kardiomyopatia



Dilatačná kardiomyopatia