TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Dominantný R kmit v aVR

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Dominantný R kmit v aVR

Dominant R wave in aVR ECG lead

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Končatinové zvody a R kmitElectrical vector, mechanism of R wave amplitude and qrs complex

Patologický R kmit

 • Fyziologicky smeruje hlavný vektor v 3D priestore
  • Od zvodu aVR (Negatívny S kmit, Q kmit)
  • Ku laterálnym zvodom (aVL, I, V5, V) (Dominantný R kmit)

 • Nasledujúci R kmitu vyžaduje zvýšenú pozornosť:
 • Dominantné R vo V1
  • Vo V1 zvode nesmie byť R kmit dominantný
 • Dominantné R v aVR
  • V aVR zvode nesmie byť R kmit dominantný
 • Znížená progresia R kmitu
  • Výšky R kmitu nenarastá od V1 po V5
 • QRS alternans
  • Mení sa výška R kmitu od úderu k úderu

Domianant R wave aVR and main electrical vector depolarization in ECG leads

EKG a Dominantný R kmit v aVR

 • Dominantný R v aVR
  • R kmit ≥ S kmit

ECG ventricular tachycardia and dominant r wave aVR
Komorová tachykardia

Príčiny Dominantného R v aVRECG ventricular tachycardia (VT) dominant r wave avr lead

Komorová tachykardiaECG tricyclic antidepressants overdose, side effects, dominant r wave avr lead

Tricyklické antidepresíva (intoxikácia)ECG dextrocardia with dominant r wave avr lead

DextrokardiaECG dominant r aVR and lead misplacement, right left arm

Prehodené EKG zvody (ľavá a pravá ruka)


ECG correct lead position placement

Správne naložené končatinové EKG zvodyECG dominant R wave aVR and acute pulmonary embolism S1Q3T3, right bundle branch block (RBBB), pathologic q wave

Akútna pľúcna embólia


Peter Blahút
techmed@techmed.sk