TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Dominantný R kmit vo V1

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Dominantný R kmit vo V1

Dominant R wave in V1 ECG lead

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Prekordiálne zvody a R kmit


Dominant R wave V1 in chest leads (V1-V6) explained

Patologický R kmit

 • Fyziologicky smeruje hlavný vektor v 3D priestore
  • Od zvodu aVR (Negatívny S kmit, Q kmit)
  • Ku laterálnym zvodom (aVL, I, V5, V) (Dominantný R kmit)

 • Nasledujúci R kmitu vyžaduje zvýšenú pozornosť:
 • Dominantné R vo V1
  • Vo V1 zvode nesmie byť R kmit dominantný
 • Dominantné R v aVR
  • V aVR zvode nesmie byť R kmit dominantný
 • Znížená progresia R kmitu
  • Výšky R kmitu nenarastá od V1 po V5
 • QRS alternans
  • Mení sa výška R kmitu od úderu k úderu

Domianant R wave V1 and main electrical vector depolarization in ECG leads

EKG a Dominantný R kmit vo V1

 • Dominantný R vo V1
  • R kmit ≥ S kmit

ECG dominant R wave V1 and wpw syndrome type 1, delta wave
WPW syndróm (typ A)

Príčiny dominantného R vo V1ECG 2 years old child with sinus tachycardi, right ventricular hypertrophy and dominant R wave in V1

Sínusová tachykardia (2. ročné dieťa)ECG dominant R wave V1 due to right ventricular hypertrophy

Hypertrofia pravej komoryECG dominant R wave V1 and complete right bundle branch block (RBBB)

Blokáda pravého Tawarového ramienka


ECG dominant r wave V1 and posterior STEMI infarction

STEMI zadnej stenyECG dominant r wave V1 and WPW syndrome type A

WPW syndróm (typ A)ECG precordial V1 V3 lead misplacement and dominant R wave V1

Prehodené zvody V1 a V3ECG dominant R wave V1 and dextrocardia

Dextrokardia


ECG dominant R wave V1 and hypertrophic cardiomyopathy

Hypertrofická kardiomyopatiaECG dominant R wave V1 and muscular dystrophy

Svalová dystrofia


Peter Blahút
techmed@techmed.sk