TECHmED

Peter Blahút

Dominantný R kmit vo V1

Prekordiálne zvody a R kmit


Patologický R kmit


EKG a Dominantný R kmit vo V1


WPW syndróm (typ A)

Príčiny dominantného R vo V1Sínusová tachykardia (2. ročné dieťa)Hypertrofia pravej komoryBlokáda pravého Tawarového ramienkaSTEMI zadnej stenyWPW syndróm (typ A)Prehodené zvody V1 a V3Dextrokardia


Hypertrofická kardiomyopatiaSvalová dystrofia