TECHmED

TECHmED / DRG vyhľadávač (Kódy, Diagnózy, Výkony)

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Najčastejšie DRG diagnózy

Kardiológia

 • I1000 Primárna hypertenzia
 • I1500 Sekundárna hypertenzia
 • R072 Bolesť na hrudníku
 • I200 Angina pectoris
 • I210 Akútny STEMI
 • I250 Ischemická choroba srdca
 • I252 Starý infarkt
 • I260 Pľúcna embólia
 • I270 Pľúcna hypertenzia
 • I440 AV blokáda
 • I471 Supravetrikulárna (SVT) tachykardia
 • I480 Fibrilácia predsiení
 • I500 Srdcové zlyhávanie
 • R000 Tachykardia
 • R001 Bradykardia
 • R002 Palpitácie
 • R060 Dyspnoe

Angiológia

 • I7021 Ischemická choroba DK
 • I709 Generalizovaná atheroskleróza
 • I800 Trombóza DK
 • I8700 Postrombotický syndróm
 • I830 Varixy DK
 • I850 Varixy pažeráka s krvácaním

Pneumológia

 • J030 Angína
 • J182 Hypostatická pneumonia
 • J120-J180 Pneumónia
 • J200 Akútna bronchitída
 • J440 CHOCHP
 • J450 Astma
 • J90 Fluidothorax
 • J960 Respiračné zlyhanie

Infektológia

 • A020 SalmonelozaA04-A09 Črevné infekcie
 • A15-A19 Tuberkuloza
 • A400 Streptokoková sepsa
 • A46 Eryzipel
 • B15-B19 Virusové hepatitídy
 • B200 HIV
 • B270 CMV
 • B340 Viróza, bližšie neurčená
 • B35-B49 Mykotické infekcie
 • B850 Zavšivenie
 • B86 Svrab-scabies
 • R509 Febrility

Onkológia

 • C180 Karcinóm colon
 • C20 Karcinóm rekta
 • C220 Hepatocelulárny karcinóm
 • C23 Karcinóm žlčníku
 • C250 Karcinóm pankreasu
 • C340 Karcinóm pľúc
 • C500 Karcinóm prsníku
 • C61 Karcinóm prostaty
 • C64 Karcinóm obličky
 • C780 Metastázy pľúc
 • C787 Metastázy pečene
 • C800 Karcinom neznámeho zdroja
 • C810 Hodgkinov lymfóm
 • C820 Non-hodgkinov lymfóm
 • C910 Lymfocytová leukémia
 • C920 Myeloidná leukémia
 • D352 Nemaligný nádor hypofýzy

Hematológia

 • D500 Anémia z nedostat. Fe
 • D510 Anémia z nedostat. Vit B12
 • D55-D59 Hemolytické anémie
 • D60-D64 Aplastické a iné anémie
 • D6830 Koagulopatia pri antikoagul.liečbe
 • D684 Koagulopatia pri hepatopatii
 • D690 Trombocytopénia
 • D700 Neutropénia
 • D800-D900 Imunodeficit

Endokrinológia

 • E02 Hypothyreóza
 • E040 Struma
 • E050 Thyreotoxikóza
 • E063 Autoimunitná thyreoiditída
 • E100 Diabetes mellitus I typu
 • E110 Diabetes mellitus II typu
 • E160 Hypoglykémia
 • E210 Primárna hyperparathyreóza
 • E220 Hyperfunkcia hypofýzy
 • E230 Hypofunkcia hypofýzy
 • E240 Cushingov syndrom
 • E260 Primárny hyperaldosteronismus
 • E41 Kachexia
 • E660 Obezita
 • E782 Zmiešaná hyperlipidémia
 • E806 Hyperbilirubinémia

Elektrolyty

 • E834 Hypo/hypermagneziémia
 • E8358 Hypo/hyperkalciémia
 • E860 Dehydratácia
 • E870 Hypo/hypernatriémia
 • E874 Acidóza/alkalóza

Psychiatria

 • F00-F09 Alzheimer a iné demencie
 • F102 Alkololizmus
 • F172 Nikotinismus
 • F320 Depresie
 • F411 Anxieta
 • F450 Psychosomatické poruchy
 • F500 Mentálna anorexia
 • F510 Nespavosť

Neurológia

 • I600 Subarachnoidálne krvácanie
 • I630 Ischemická mozgová príhoda
 • I610 Hemoragická mozgová príhoda
 • I630-I640 Mozgová príhoda
 • I672 Mozková atheroskleróza
 • G200 Parkinson
 • G403 Epilepsia
 • G430 Migréna
 • G620 Polyneuropatia
 • G936 Edém mozgu
 • H811 Vertigo (Závrat)
 • R400 Porucha vedomia
 • R55 Kolaps
 • R568 Kŕče

Gastroenterológia

 • K210 Gastroezofágový reflux (GERD)
 • K270 Peptický vred
 • K30 Dyspepsia
 • K500 Crohn
 • K510 Ulcerózna kolotída
 • K580 Syndróm dráždivého čreva
 • K590 Zápcha
 • K700 Alkoholová choroba pečene
 • K720 Pečeňové zlyhávanie
 • K740 Fibróza pečeňe
 • K800 Cholelitiáza
 • K810 Cholecystitída
 • K850 Akútna pankreatitída
 • K920 Hemateméza
 • K921 Meléna
 • R180 Ascites
 • R630 Nechutenstvo
 • R040 Epistaxia

Oftalmológia

 • H262 Katarakta
 • H401 Glaukom

Alergológia

 • L230 Alergická dermatitída
 • T780 Anafylaktický šok

Reumatológia

 • M1000 Dna
 • M190 Artróza
 • M313 Wegenerová granulomatóza
 • M321 Systémový Lupus Erytematosus
 • M5490 Vertebrogénny algický syndróm (VAS)
 • M80-M82 Osteoporóza
 • M830 Osteomalácia

Nefrológia

 • N000 Nefritický syndróm
 • N040 Nefrotický syndróm
 • N020 Hematuria
 • N10 Akútna pyelonefritida
 • N130 Hydronefróza
 • N170 Akútne zlyhanie obličiek
 • N180 Chronické zlyhanie obličiek
 • N20 Urolitiáza
 • N300 Akutna cystitída
 • N40 Hyperplázia prostaty

Intoxikácie

 • T400 Otravy drogami
 • T410 Otravy liekmi
 • T510 Otrava alkoholom
 • T58 Otrava CO
 • T620 Otrava hubami

Chirurgia

 • L8900 Dekubitus
 • R100 Akútne brucho

šípka späť

DRG vyhľadávač (Kódy, Diagnózy, Výkony)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Najčastejšie DRG diagnózy Najčastejšie DRG výkony

Najčastejšie DRG diagnózy

Kardiológia

 • I1000 Primárna hypertenzia
 • I1500 Sekundárna hypertenzia
 • R072 Bolesť na hrudníku
 • I200 Angina pectoris
 • I210 Akútny STEMI
 • I250 Ischemická choroba srdca
 • I252 Starý infarkt
 • I260 Pľúcna embólia
 • I270 Pľúcna hypertenzia
 • I440 AV blokáda
 • I471 Supravetrikulárna (SVT) tachykardia
 • I480 Fibrilácia predsiení
 • I500 Srdcové zlyhávanie
 • R000 Tachykardia
 • R001 Bradykardia
 • R002 Palpitácie
 • R060 Dyspnoe

Angiológia

Pneumológia

Infektológia

Onkológia

Hematológia

Endokrinológia

Elektrolyty

Psychiatria

Neurológia

Gastroenterológia

Oftalmológia

Alergológia

Reumatológia

Nefrológia

Intoxikácie

Chirurgia

Najčastejšie DRG výkony

Zobrazovacie vyšetrenia

Funkčné vyšetrenia

Endoskopické vyšetrenia

Scintigrafia

Rehabilitácia

Punkcie, biopsie

Urológia

Eliminačné metódy

Krv, žily

Jednotka intezívej starostlivosti

Rôzne

Aplikácie liekov