TECHmED

TECHmED / DRG vyhľadávač (Diagnózy MKCH-10 a Výkony)


DRG vyhľadávač (Kódy, Diagnózy, Výkony)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

 • Posledná aktualizácia 16.2.2017
 • Vyhľadávač indexuje:
  • 13 361 diagnóz (MKCH-10)
  • 22 884 zdravotných výkonov
 • Response time 7ms

DRG diagnózy - Interná medicína DRG výkony - Interná medicína

DRG diagnózy - Interná medicína

Kardiológia

 • I1000 Primárna hypertenzia
 • I1500 Sekundárna hypertenzia
 • R072 Bolesť na hrudníku
 • I200 Angina pectoris
 • I210 Akútny STEMI
 • I250 Ischemická choroba srdca
 • I252 Starý infarkt
 • I260 Pľúcna embólia
 • I270 Pľúcna hypertenzia
 • I440 AV blokáda
 • I471 Supravetrikulárna (SVT) tachykardia
 • I480 Fibrilácia predsiení
 • I500 Srdcové zlyhávanie
 • R000 Tachykardia
 • R001 Bradykardia
 • R002 Palpitácie
 • R060 Dyspnoe

Angiológia

 • I7021 Ischemická choroba DK
 • I709 Generalizovaná atheroskleróza
 • I800 Trombóza DK
 • I8700 Postrombotický syndróm
 • I830 Varixy DK
 • I850 Varixy pažeráka s krvácaním

Pneumológia

 • J030 Angína
 • J182 Hypostatická pneumonia
 • J120-J180 Pneumónia
 • J200 Akútna bronchitída
 • J440 CHOCHP
 • J450 Astma
 • J90 Fluidothorax
 • J960 Respiračné zlyhanie

Infektológia

 • A020 SalmonelozaA04-A09 Črevné infekcie
 • A15-A19 Tuberkuloza
 • A400 Streptokoková sepsa
 • A46 Eryzipel
 • B15-B19 Virusové hepatitídy
 • B200 HIV
 • B270 CMV
 • B340 Viróza, bližšie neurčená
 • B35-B49 Mykotické infekcie
 • B850 Zavšivenie
 • B86 Svrab-scabies
 • R509 Febrility

Onkológia

 • C180 Karcinóm colon
 • C20 Karcinóm rekta
 • C220 Hepatocelulárny karcinóm
 • C23 Karcinóm žlčníku
 • C250 Karcinóm pankreasu
 • C340 Karcinóm pľúc
 • C500 Karcinóm prsníku
 • C61 Karcinóm prostaty
 • C64 Karcinóm obličky
 • C780 Metastázy pľúc
 • C787 Metastázy pečene
 • C800 Karcinom neznámeho zdroja
 • C810 Hodgkinov lymfóm
 • C820 Non-hodgkinov lymfóm
 • C910 Lymfocytová leukémia
 • C920 Myeloidná leukémia
 • D352 Nemaligný nádor hypofýzy

Hematológia

 • D500 Anémia z nedostat. Fe
 • D510 Anémia z nedostat. Vit B12
 • D55-D59 Hemolytické anémie
 • D60-D64 Aplastické a iné anémie
 • D6830 Koagulopatia pri antikoagul.liečbe
 • D684 Koagulopatia pri hepatopatii
 • D690 Trombocytopénia
 • D700 Neutropénia
 • D800-D900 Imunodeficit

Endokrinológia

 • E02 Hypothyreóza
 • E040 Struma
 • E050 Thyreotoxikóza
 • E063 Autoimunitná thyreoiditída
 • E100 Diabetes mellitus I typu
 • E110 Diabetes mellitus II typu
 • E160 Hypoglykémia
 • E210 Primárna hyperparathyreóza
 • E220 Hyperfunkcia hypofýzy
 • E230 Hypofunkcia hypofýzy
 • E240 Cushingov syndrom
 • E260 Primárny hyperaldosteronismus
 • E41 Kachexia
 • E660 Obezita
 • E782 Zmiešaná hyperlipidémia
 • E806 Hyperbilirubinémia

Elektrolyty

 • E834 Hypo/hypermagneziémia
 • E8358 Hypo/hyperkalciémia
 • E860 Dehydratácia
 • E870 Hypo/hypernatriémia
 • E874 Acidóza/alkalóza

Psychiatria

 • F00-F09 Alzheimer a iné demencie
 • F102 Alkololizmus
 • F172 Nikotinismus
 • F320 Depresie
 • F411 Anxieta
 • F450 Psychosomatické poruchy
 • F500 Mentálna anorexia
 • F510 Nespavosť

Neurológia

 • I600 Subarachnoidálne krvácanie
 • I630 Ischemická mozgová príhoda
 • I610 Hemoragická mozgová príhoda
 • I630-I640 Mozgová príhoda
 • I672 Mozková atheroskleróza
 • G200 Parkinson
 • G403 Epilepsia
 • G430 Migréna
 • G620 Polyneuropatia
 • G936 Edém mozgu
 • H811 Vertigo (Závrat)
 • R400 Porucha vedomia
 • R55 Kolaps
 • R568 Kŕče

Gastroenterológia

 • K210 Gastroezofágový reflux (GERD)
 • K270 Peptický vred
 • K30 Dyspepsia
 • K500 Crohn
 • K510 Ulcerózna kolotída
 • K580 Syndróm dráždivého čreva
 • K590 Zápcha
 • K700 Alkoholová choroba pečene
 • K720 Pečeňové zlyhávanie
 • K740 Fibróza pečeňe
 • K800 Cholelitiáza
 • K810 Cholecystitída
 • K850 Akútna pankreatitída
 • K920 Hemateméza
 • K921 Meléna
 • R180 Ascites
 • R630 Nechutenstvo
 • R040 Epistaxia

Oftalmológia

 • H262 Katarakta
 • H401 Glaukom

Alergológia

 • L230 Alergická dermatitída
 • T780 Anafylaktický šok

Reumatológia

 • M1000 Dna
 • M190 Artróza
 • M313 Wegenerová granulomatóza
 • M321 Systémový Lupus Erytematosus
 • M5490 Vertebrogénny algický syndróm (VAS)
 • M80-M82 Osteoporóza
 • M830 Osteomalácia

Nefrológia

 • N000 Nefritický syndróm
 • N040 Nefrotický syndróm
 • N020 Hematuria
 • N10 Akútna pyelonefritida
 • N130 Hydronefróza
 • N170 Akútne zlyhanie obličiek
 • N180 Chronické zlyhanie obličiek
 • N20 Urolitiáza
 • N300 Akutna cystitída
 • N40 Hyperplázia prostaty

Intoxikácie

 • T400 Otravy drogami
 • T410 Otravy liekmi
 • T510 Otrava alkoholom
 • T58 Otrava CO
 • T620 Otrava hubami

Chirurgia

 • L8900 Dekubitus
 • R100 Akútne brucho

DRG výkony - Interná medicína

Zobrazovacie vyšetrenia

 • 31200 Echokardiografia (TTE)
 • 31201 Echokardiografia (TEE)
 • 33102 CT hrudníka
 • 33105 CT brucha
 • 33106 CT panvy
 • 33100 CT CNS
 • 36100 MRI CNS
 • 36103 MRI chrbtice

Funkčné vyšetrenia

 • 1k302.0 EKG Holter
 • 1j202 Spirometria
 • 16009.0 Komplexné endokrinné funkčné testy
 • 16300.0 Komplexné vyš. a rozhodnutie o Tx obličky
 • 16300.4 Komplexné vyš. a rozhodnutie o Tx pečene
 • 8v211.4 Lôžková starostlivosť pred Tx

Endoskopické vyšetrenia

 • 14n15.11 GFS
 • 12n01.4 Biopsia žalúdku pri GFS
 • 5n091 GFS sklerotizácia esofagových varixov
 • 5n092 Opich ezofageálnych varixov
 • 5n09a Endoskopická ligatúra esofagových varixov
 • 14n18 ERCP
 • 5n63m.00 Zavedenie DBD
 • 5n631.** Ostatné výkony počas ERCP
 • 14n21.02 Kolonoskopia
 • 14n2131 Rektoskopia
 • 14n21.03 Sigmoideoskopia
 • 12n02.6 Biopsia z hrubého čreva
 • 5n112.1 Polypektómia
 • 8l105 Zavedenie Sengstakenovej sondy

Scintigrafia

 • 35128.4 Scintigrafia celotelová po dg. dávke radiojódu
 • 35181.3 Scintigrafia skeletu

Rehabilitácia

 • 8n100 Komplexná RHB Geriatrická
 • 8n254 Špeciálne polohovanie

Punkcie, biopsie

 • 8r911 TACE (Chemoembolizácia)
 • 12t10.0 Trepanobiopsia
 • 13n00.1 Biopsia pečene (perkutánna)
 • 13o00.0 Biopsia obličky pod USG (perkutánna)
 • 15x10.2 Punkcia ascitu
 • 8f302.1 Pluerálna punkcia - terapeutická
 • 15x01 Pleurálna punkcia - diagnotiscká

Urológia

 • 8d102 Výmena nefrostomickej cievky

Eliminačné metódy

 • 8r110.0 Peritoneálna dialýza
 • 8r124.0a Hemodialýza
 • 8r172.01 Plazmaferéza

Krv, žily

 • 8r720 Zavedenie PŽK
 • 8r724.10 Zavedenie CŽK
 • 8r726.1 Exktrakcia CŽK
 • 8r230.20 Transfúzia - erymasa
 • 8r250.10 Transfúzia - plazmy

Jednotka intezívej starostlivosti

 • 8a911 Aplikácia liečiva do endotracheálnej kanyly
 • 8o100.1 Elektrická kardioverzia
 • 8o100.2 Defibrilácia
 • 8p102.1 UPV (Umelá pľúcna ventilácia)
 • 8p131 Oxygenoterapia
 • 8p142 Orotracheálna intubácia
 • 8q123 Základná KPR (Kardio pulmonálna resuscitácia)
 • 8u001 Kontinuálne monitorovanie klinického stavu
 • 8u002 Monitorovanie telesnej teploty
 • 8u202 Monit. a vyhodnocovanie UPV
 • 8u202 Monit. a vyhodnocovanie mech.vl.pľúc
 • 8u204 Monit. a vyhodnocovanie O2 a CO2
 • 8u220 Monitorovanie vitálnych funkcií
 • 8u222 Monitorovanie pulzovej frekvencie
 • 8u223 Monitorovani krvného tlaku nekrvavou cestou

Rôzne

 • 8g611.1 Ošetrenie dekubitu
 • 8l100.1 Tamponáda nosu
 • 8v1a1.2 Komplex. Liečba infekcie multirezist.bakt.
 • 99603 Edukácia pacienta s ochorením pečene
 • 99611 Edukácia aplikácie inzulínu
 • 99627 Edukácia rodinného príslušníka