TECHmED

TECHmED / Srdcové ozvy a šelesty / Druhá srdcová ozva


Druhá srdcová ozva

Peter Blahút
techmed@techmed.sk


druhá srdcová ozva

Druhá srdcová ozva vzniká uzavretím semilunárnych chlopní (aortálnej a pulmonálnej) na začiatku diastoly. Je hlasnejšia ako I. srdcová ozva, s ktorou vytvára charakteristický zvuk "lub...dub", po ktorom nasleduje distolická pauza. Druhá srdcová ozva môže byť akcentovaná pri vyššom tlaku nad semilunárnymi chlopňami počas uzatvárania chlopní. A naopak nižší tlak nad chlopňami spôsobí oslabenie II. srdcovej ozvy. Aortálna chlopňa sa uzatvára tesne pred pulmonálnou, no nepočujeme to a preto hovoríme o synchrónnom uzavretí. V inspíriu sa chlopne uzatvárajú asynchrónnejšie a v expíriu synchrónnejšie. Počas inspíria sa zvyšuje negatívny intratorakálny tlak, zvýši sa návrat krvi do pravého srdca a predĺži sa doba systoly pravej komory, čiže v inspíriu sa neskôr uzavrie pulmonálna chlopňa. V expíriu sa doba systoly pravej komory naopak skracuje a chlopne sa uzatvárajú synchrónnejšie. V inspíriu hovoríme, že ide o fyziologický split (rázštep) II. srdcovej ozvy.

auskultácia druhej srdcovej ozvy

Fyziologická II. srdcová ozva

Zdravné srdce

Akcentovaná II. srdcová ozva

Dilatácia aorty
Dilatácia pulmonálnej artérie
Pľúcna hypertenzia
Artériová hypertenzia

Oslabená II. srdcová ozva

Aortálna stenóza
Pulmonálna stenóza
Chornická obštrukčná choroba pľúc
Degeneratívne zmeny chlopníPeter Blahút
techmed@techmed.sk