TECHmED

TECHmED / Srdcové ozvy a šelesty / Druhá srdcová ozva

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Druhá srdcová ozva

Peter Blahút
techmed@techmed.sk
šípka späť

Druhá srdcová ozvadruhá srdcová ozva
druhá srdcová ozva


auskultácia druhej srdcovej ozvy auskultácia druhej srdcovej ozvy


Peter Blahút
techmed@techmed.sk