TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Dvojdutinové pacemaker režimy

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Dvojdutinové pacemaker režimy

Pacemaker dual chamber modes

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Pacemaker

 • PCM je prístroj, ktorý sa implantuje pod ľavú kľúčnu kosť
 • Slúži na kontrolu srdcového rytmu
 • Môže mať 1, 2, alebo 3 elektródy
  • Každá elektróda sa zavádza do inej srdcovej dutiny:
   • Pravá predsieň, pravá komora, ľavá komora
  • Cez elektródy môže pacemaker
   • Snímať elektrickú aktivitu dutiny (sensing)
   • Stimulovať príslušnú dutinu (pacing)


pacemaker of the heart

Stimulačný režim


Pozícia I II III IV V
Chamber(s)
Paced
Chamber(s)
Sensed
Response to
Sensing
Rate
Modulation
Multisite
Pacing
O = Off O = Off O = Off O = Off O = Off
A = Atrium A = Atrium T = Triggered R = Rate
Modulation
A = Atrium
V = ventricle V = ventricle I = Inhibited V = ventricle
D = Dual (A+V) D = Dual (A+V) D = Dual (T+I) D = Dual (A+V)


Dvojdutinové pacemaker režimy

 • Dvojdutinový pacemaker2 elektródy
  • V pravej predsieni a pravej komore

 • Dvojdutinové režimy sú:
  • DDD (Tracking režim)
  • VDD (Tracking režim)
  • DDI (Non-tracking režim)
  • DOO (Non-tracking režim)

Pacemaker dual chamber leads (atrial, ventricular)

DDD pacing


ECG pacemaker DDD tracking mode, atrial sensing (As), Ventricular sensing (Vs), Atrial pacing (Ap), Ventricular pacing (Vp) Pacemaker dual chamber DDD mode (atrial, ventricular)

DDD pacing


Varianty DDD režimuECG pacemaker DDD tracking mode AsVs (atrial sensing, ventricular pacing) Pacemaker dual chamber DDD mode (atrial, ventricular)

DDD režim (AsVs)ECG P wave tracking, DDD tracking mode AsVp (atrial sensing, ventricular pacing) Pacemaker dual chamber DDD mode (atrial, ventricular)

DDD režim (AsVp)ECG DDD tracking mode ApVs (atrial pacing, ventricular sensing) Pacemaker dual chamber DDD mode (atrial, ventricular)

DDD režim (ApVs)ECG DDD tracking mode ApVp (atrial pacing, ventricular pacing) Pacemaker dual chamber DDD mode (atrial, ventricular)

DDD režim (ApVp)


VDD pacing


ECG pacemaker VDD pacing mode Pacemaker dual chamber VDD mode (atrial, ventricular)

VDD pacing


DDI pacing


ECG pacemaker DDI pacing mode Pacemaker dual chamber VDD mode (atrial, ventricular)

DDI pacing


DOO pacing


ECG pacemaker DOO pacing mode Pacemaker dual chamber VDD mode (atrial, ventricular)

DOO pacing


Magnet a pacemaker

 • Každý pacemakerjazýčkový spínač (reed switch)
  • Ktorý sa v magnetickom poli spojí a aktivuje
  • Na jeho aktiváciu sa používa magnet
   • Ktorý sa prikladá na hrudník nad pacemaker
  • Magnet po priložení na hrudník:
   • Vypne sensing
   • Zapne asynchrónny pacing
 • Magnet
Pacemaker magnet, reed switch, VOO, AOO, DOO

DDDR pacing


ECG pacemaker DDDR pacing mode (Rate response, Rate modulation) Pacemaker dual chamber VDD mode (atrial, ventricular)

DDDR režim (ApVp)


Peter Blahút
techmed@techmed.sk