Echokardiografia

EN / SK

TECHmED.sk

Nové vyšetrenie
Ľavá komora
Diastolická funkcia ĽK
Pravá komora
Tlaky v PK
Kinetika a výpotok
Predsiene a VCI
Aorta
AoCh
MiCh
TrCh
PuCh
Záver vyšetrenia
Hodnoty
Projekcie

Echokardiografia

TECHmED.sk

Nové
ĽK
Diastola ĽK
PK
Tlaky v PK
Kinetika
Predsiene
Aorta
AoCh
MiCh
TrCh
PuCh
Záver
Hodnoty
Projekcie

Aorta

AoA (Aortic annulus diameter) echo PLAX view - zoom aortic valve

AoA

Aortic annulus diameter

AoSV (Aortic sinuses of valsalva diameter) echo PLAX view - zoom aortic valve

AoSV

Aortic sinuses of valsalva diameter

AoSTJ (Aortic sinotubular junction diameter) echo PLAX view - zoom aortic valve

AoSTJ

Aortic sinotubular junction diameter

AoPxA (Proximal ascending aorta diameter) echo PLAX view - zoom aortic valve

AoPxA

Proximal ascending aorta diameter

AoArch (Aortic arch diameter) SSN (Suprasternal notch) - aortic arch

AoArch

Aortic arch diameter

AoDesc (Descending aorta diameter) Subcostal long-axis view - abdominal aorta

AoDesc

Descending aorta diameter

Zdroje:

Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: An Update from the ASE and EACVI (2015)

Recommendations for the Evaluation of LV Diastolic Function by Echocardiography: An Update from the ASE and EACVI (2016)

Recommendations on the use of echocardiography in adult hypertension: a report from the EACVI and the ASE (2015)

Recommendations on the Echocardiographic Assessment of Aortic Valve Stenosis: A Focused Update from the EACVI and the ASE (2017)

ASE Recommendations for Noninvasive Evaluation of Native Valvular Regurgitation (2017)

Guidelines for performing a comprehensive TTE examination in adults: Recommendations from the ASE (2018)

Guidelines for the Echocardiographic Assessment of the Right Heart in Adults: ASE, EACVI, ESC, CSE (2010)

Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism ESC, ERS (2019)

Echocardiography in aortic diseases: EAE recommendations for clinical practice (2010)

Echocardiographic assessment of valve stenosis: EAE/ASE recommendations for clinical practice (2009)

ESSENTIAL ECHOCARDIOGRAPHY A Companion to Braunwald’s Heart Disease

Coronary Artery Territories (Echocardiography Illustrated Book 4)

AoA
mm
mm/m2

Aortic annulus diameter

AoSV
mm
mm/m2

Aortic sinuses of valsalva diameter

AoSTJ
mm
mm/m2

Aortic sinotubular junction diameter

AoPxA
mm
mm/m2

Proximal ascending aorta diameter

AoArch
mm

Aortic arch diameter

AoDesc
mm

Descending aorta diameter

AoA (Aortic annulus diameter) echo PLAX view - zoom aortic valve

AoA

Aortic annulus diameter

  • Aortálny annulus (priemer).
  • PLAX (zoom aortálnej chlopne).
  • Mid-systola (EKG: Začiatok T vlny).
  • Meria sa na najspodnejšej časti cípov.
  • Metóda: Inner edge to inner edge
Aorta (Size)
mm mm/m2
AoA

Aortic annulus diameter

20 - 31 13 ± 1
AoSV

Aortic sinuses of valsalva diameter

29 - 45 19 ± 1
AoSTJ

Aortic sinotubular junction diameter

22 - 36 15 ± 1
AoPxA

Proximal ascending aorta diameter

22 - 36 15 ± 2
AoArch

Aortic arch diameter

22 - 36
AoDesc

Descending aorta diameter

20 - 30