Echokardiografia

EN / SK

TECHmED.sk

Nové vyšetrenie
Ľavá komora
Diastolická funkcia ĽK
Pravá komora
Tlaky v PK
Kinetika a výpotok
Predsiene a VCI
Aorta
AoCh
MiCh
TrCh
PuCh
Záver vyšetrenia
Hodnoty
Projekcie

Echokardiografia

TECHmED.sk

Nové
ĽK
Diastola ĽK
PK
Tlaky v PK
Kinetika
Predsiene
Aorta
AoCh
MiCh
TrCh
PuCh
Záver
Hodnoty
Projekcie

Diastolická funkcia ľavej komory

E-wave (Peak velocity in early diastole - Passive flow) PW doppler Apical 4 chamber (A4C). Mitral valve PW doppler

E-wave

Peak velocity in early diastole (Passive flow)

A-wave (Peak velocity in late diastole - Atrial contraction) PW doppler Apical 4 chamber (A4C). Mitral valve PW doppler

A-wave

Peak velocity in late diastole (Atrial contraction)

MV E/A (Mitral valve E-wave A-wave ratio) PW doppler Apical 4 chamber (A4C). Mitral valve PW doppler

MV E/A

Mitral valve E-wave/A-wave ratio

Valsalvov manéver

Valsalva maneuver

Lateral e´ prime (Lateral mitral annulus velocity - Early diastole) TDI Apical 4 chamber (A4C). Lateral mitral annulus, pulsed tissue doppler (TDI)

Lateral e´

Lateral mitral annulus velocity (Early diastole)

Septal e´ prime (Septal mitral annulus velocity - Early diastole) TDI Apical 4 chamber (A4C). Septal mitral annulus, pulsed tissue doppler (TDI)

Septal e´

Septal mitral annulus velocity (Early diastole)

Lateral e´ prime (Lateral mitral annulus velocity - Early diastole) TDI Septal e´ prime (Septal mitral annulus velocity - Early diastole) TDI

Average e´

Average e´

E-wave (Peak velocity in early diastole - Passive flow) PW doppler Lateral e´ prime (Lateral mitral annulus velocity - Early diastole) TDI

MV E/e´

Mitral valve E-wave / Average e´ ratio

Vmax TR (Peak tricuspid regurgitation systolic jet velocity) CW doppler Apical 4 chamber (A4C). Tricuspid valve CW doppler

Vmax TR

Peak tricuspid regurgitation systolic jet velocity

LA volume (Left atrial volume - Biplane) method of discs Apical 4 chamber (A4C) focused left atrium

LA volume

Left atrial volume (Biplane)

E-wave (Peak velocity in early diastole - Passive flow) PW doppler Lateral e´ prime (Lateral mitral annulus velocity - Early diastole) TDI

Lateral E/e´

MV E-wave / Lateral e´ ratio

MV DT (Mitral valve deceleration time) Apical 4 chamber (A4C). Mitral valve PW doppler

MV DT

Mitral valve deceleration time

PV S wave (Pulmonary vein peak velocity - Early systole) A4C (Apical 4 chamber view) LA pulmonary veins focus, systole, PW doppler

PV S wave

Pulmonary vein peak velocity (Early systole)

PV D wave (Pulmonary vein peak velocity - Early diastole) A4C (Apical 4 chamber view) LA pulmonary veins focus, diastole, PW doppler

PV D wave

Pulmonary vein peak velocity (Early diastole)

PV S wave (Pulmonary vein peak velocity - Early systole) PV D wave (Pulmonary vein peak velocity - Early diastole)

PV S/D ratio

Pulmonary vein S/D wave ratio

PV S VTI (Pulmonary vein S wave velocity time integral) A4C (Apical 4 chamber view) LA pulmonary veins focus, systole, PW doppler

PV S VTI

Pulmonary vein S wave velocity time integral

Total PV VTI (Total pulmonary vein inflow velocity time integral) A4C (Apical 4 chamber view) LA pulmonary veins focus, systole, PW doppler

Total PV VTI

Total pulmonary vein inflow velocity time integral

PV S VTI (Pulmonary vein S wave velocity time integral) Total PV VTI (Total pulmonary vein inflow velocity time integral)

PVsys.fraction

Pulmonary vein systolic filling fraction

PV AR duration (Pulmonary vein atrial reversal flow duration) A4C (Apical 4 chamber view) LA pulmonary veins focus, diastole, PW doppler

PV ARduration

Pulmonary vein atrial reversal flow duration

MV A duration (Mitral valve A-wave duration) Apical 4 chamber (A4C). Mitral valve PW doppler

MV Aduration

Mitral valve A-wave duration

PV AR duration (Pulmonary vein atrial reversal flow duration) MV A duration (Mitral valve A-wave duration)

AR-A

Time difference (PV ARduration - MV A duration)

L wave (Transmitral flow during diastasis) Apical 4 chamber (A4C). Mitral valve PW doppler

L wave

Transmitral flow during diastasis

Vp colorM (Transmitral flow propagation velocity) color doppler M-mode Apical 4 chamber (A4C). Mitral valve M mode (MM)

VpcolorM

Transmitral flow propagation velocity (Color Doppler M-mode)

E-wave (Peak velocity in early diastole - Passive flow) PW doppler Vp colorM (Transmitral flow propagation velocity) color doppler M-mode

E/VpcolorM

E wave and transmitral flow propagation velocity ratio

AccR E wave (Peak acceleration rate of mitral inflow E wave) Apical 4 chamber (A4C). Mitral valve PW doppler

AccRE wave

Peak acceleration rate of mitral inflow E wave

PV DT D wave (Deceleration time of pulmonary venous diastolic velocity) A4C (Apical 4 chamber view) LA pulmonary veins focus, diastole, PW doppler

PV DTD wave

Deceleration time of pulmonary venous diastolic velocity

IVRT (Isovolumic Relaxation Time) A5C (Apical 5 Chamber), IVRT, CW doppler

IVRT

Isovolumic Relaxation Time

QRS-Septal e´ prime (Time difference from onset of QRS and septal e´) Apical 4 chamber (A4C). Septal mitral annulus, pulsed tissue doppler (TDI)

QRS-Septal e´

Time difference from onset of QRS and septal e´

QRS-E wave (Time difference from onset of QRS and E wave) Apical 4 chamber (A4C). Mitral valve PW doppler

QRS-E wave

Time difference from onset of QRS and E wave

QRS-Septal e´ prime (Time difference from onset of QRS and septal e´) QRS-E wave (Time difference from onset of QRS and E wave)

TE-e´

Time difference from onset of E wave and e´

IVRT (Isovolumic Relaxation Time) IVRT / T E-e´ prime (Time difference from onset of E wave and e´ ratio)

IVRT/TE-e´

Isovolumic Relaxation Time and Time difference from onset of E wave and e´ ratio

Zdroje:

Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: An Update from the ASE and EACVI (2015)

Recommendations for the Evaluation of LV Diastolic Function by Echocardiography: An Update from the ASE and EACVI (2016)

Recommendations on the use of echocardiography in adult hypertension: a report from the EACVI and the ASE (2015)

Recommendations on the Echocardiographic Assessment of Aortic Valve Stenosis: A Focused Update from the EACVI and the ASE (2017)

ASE Recommendations for Noninvasive Evaluation of Native Valvular Regurgitation (2017)

Guidelines for performing a comprehensive TTE examination in adults: Recommendations from the ASE (2018)

Guidelines for the Echocardiographic Assessment of the Right Heart in Adults: ASE, EACVI, ESC, CSE (2010)

Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism ESC, ERS (2019)

Echocardiography in aortic diseases: EAE recommendations for clinical practice (2010)

Echocardiographic assessment of valve stenosis: EAE/ASE recommendations for clinical practice (2009)

ESSENTIAL ECHOCARDIOGRAPHY A Companion to Braunwald’s Heart Disease

Coronary Artery Territories (Echocardiography Illustrated Book 4)

Základné parametre

E-wave
cm/s

Peak velocity in early diastole (Passive flow)

A-wave
cm/s

Peak velocity in late diastole (Atrial contraction)

MV E/A

MV E/A = E-wave / A-wave

Lateral e´
cm/s

Lateral mitral annulus velocity (Early diastole)

Septal e´
cm/s

Septal mitral annulus velocity (Early diastole)

Average e´
cm/s

Average e´ = (Lateral e´+ Septal e´) / 2

MV E/e´

MV E/e´ = E-wave / Average e´

Vmax TR
m/s

Peak tricuspidal regurgitation velocity

LA volume
ml/m2

Left atrial volume (Biplane)

Rozšírené parametre

Lateral E/e´

Lateral E/e´ = E-wave / Lateral e´

MV DT
ms

Mitral valve deceleration time

PV S wave
cm/s

Pulmonary vein peak velocity (Early systole)

PV D wave
cm/s

Pulmonary vein peak velocity (Early diastole)

PV S/D ratio

PV S/D ratio = PV S wave / PV D wave

PV S VTI
cm

Pulmonary vein S wave velocity time integral

Total PV VTI
cm

Total pulmonary vein inflow velocity time integral

PVsys.fraction
%

Pulmonary vein systolic filling fraction
PVsys.fraction = PV S VTI / Total PV VTI x 100

PV ARduration
ms

Pulmonary vein atrial reversal flow duration

MV Aduration
ms

Mitral valve A-wave duration

AR-A
ms

Time difference (PV ARduration, MV Aduration)
AR-A = PV ARduration - MV Aduration

L wave

Transmitral flow during diastasis

VpcolorM
cm/s

Transmitral flow propagation velocity (Color M-mode)

E/VpcolorM

E wave and transmitral flow propagation velocity ratio
E/VpcolorM = E-wave / VpcolorM

AccRE wave
cm/s2

Peak acceleration rate of mitral inflow E wave

PV DTD wave
ms

Deceleration time of pulmonary venous diastolic velocity

IVRT
ms

Isovolumic Relaxation Time

QRS-Septal e´
ms

Time difference from onset of QRS and septal e´

QRS-E wave
ms

Time difference from onset of QRS and E wave

TE-e´
ms

Time difference from onset of E wave and e´ wave
TE-e´ = QRS-Septal e´ - QRS-E wave

IVRT/TE-e´

Isovolumic Relaxation Time and Time
difference from onset of E wave and e´ ratio
IVRT/TE-e´ = IVRT / TE-e´

E-wave (Peak velocity in early diastole - Passive flow) PW doppler Apical 4 chamber (A4C). Mitral valve PW doppler

E-wave

Peak velocity in early diastole (Passive flow)

 • Maximálna rýchlosť prúdu počas skorej diastoly ľavej komory.
 • Slúži na výpočet MV E/A, MV E/e´, Lateral E/e´, E/VpcolorM
 • A4C (Apikálna 4-dutinová projekcia).
 • Skorá diastola (EKG: Koniec T vlny).
 • PW doppler.
  • Kurzor sa umiestni medzi cípy mitrálnej chlopne.
  • Color doppler (pomôže pri identifikácii prúdu).
Echocardiography: Diastolic dysfunction grading (Algorithm)
 1. LAP indeterminate if only 1 of 3 parameters available. Pulmonary vein S/D ratio <1 applicable to conclude elevated LAP in patients
  with depressed LV EF.