Echokardiografia

EN / SK

TECHmED.sk

Nové vyšetrenie
Ľavá komora
Diastolická funkcia ĽK
Pravá komora
Tlaky v PK
Kinetika a výpotok
Predsiene a VCI
Aorta
AoCh
MiCh
TrCh
PuCh
Záver vyšetrenia
Hodnoty
Projekcie

Echokardiografia

TECHmED.sk

Nové
ĽK
Diastola ĽK
PK
Tlaky v PK
Kinetika
Predsiene
Aorta
AoCh
MiCh
TrCh
PuCh
Záver
Hodnoty
Projekcie

PSAX (Úroveň veľkých ciev) zoom aortálnej chlopne

Echocardiography view: PSAX (level great vessels) zoomed AV, Window: Left parasternal window

PSAX (Úroveň veľkých ciev) zoom aortálnej chlopne

AV - Aortic valve, LCC - Left coronary cusp, NCC - Noncoronary cusp, PSAX - Parasternal short axis, RCC - Right coronary cusp

Všetky echo projekcie
Echocardiography view: PSAX (level great vessels) zoomed AV, Window: Left parasternal window

PSAX (Úroveň veľkých ciev) zoom aortálnej chlopne

AV - Aortic valve, LCC - Left coronary cusp, NCC - Noncoronary cusp, PSAX - Parasternal short axis, RCC - Right coronary cusp

Všetky echo projekcie

PSAX echo projekcie

Echocardiography view: PSAX (level great vessels) focus on PV, Window: Left parasternal window Echocardiography view: PSAX (level great vessels) focus on AV, Window: Left parasternal window Echocardiography view: PSAX (level great vessels) zoomed AV, Window: Left parasternal window Echocardiography view: PSAX (level great vessels) focus on TV, Window: Left parasternal window Echocardiography view: PSAX focus on PV and PA, Window: Left parasternal window Echocardiography view: PSAX (level of MV), Window: Left parasternal window Echocardiography view: PSAX (level of papillary muscles), Window: Left parasternal window Echocardiography view: PSAX (level of apex), Window: Left parasternal window Echocardiography view: PSAX coronary arteries, Window: Left parasternal window

Guidelines for performing a comprehensive TTE examination in adults: Recommendations from the ASE (2018)

Zdroje:

Recommendations for Cardiac Chamber Quantification by Echocardiography in Adults: An Update from the ASE and EACVI (2015)

Recommendations for the Evaluation of LV Diastolic Function by Echocardiography: An Update from the ASE and EACVI (2016)

Recommendations on the use of echocardiography in adult hypertension: a report from the EACVI and the ASE (2015)

Recommendations on the Echocardiographic Assessment of Aortic Valve Stenosis: A Focused Update from the EACVI and the ASE (2017)

ASE Recommendations for Noninvasive Evaluation of Native Valvular Regurgitation (2017)

Guidelines for performing a comprehensive TTE examination in adults: Recommendations from the ASE (2018)

Guidelines for the Echocardiographic Assessment of the Right Heart in Adults: ASE, EACVI, ESC, CSE (2010)

Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism ESC, ERS (2019)

Echocardiography in aortic diseases: EAE recommendations for clinical practice (2010)

Echocardiographic assessment of valve stenosis: EAE/ASE recommendations for clinical practice (2009)

ESSENTIAL ECHOCARDIOGRAPHY A Companion to Braunwald’s Heart Disease

Coronary Artery Territories (Echocardiography Illustrated Book 4)