TECHmED

TECHmED / Srdcové ozvy a šelesty / Ejekčný systolický šelest


Ejekčný systolický šelest

Peter Blahút
techmed@techmed.sk


Ejekčný systolický šelest

Pri systole komôr sa otvárajú semilunárne chlopne, cez ktoré prúdi krv do aorty a artérie pulmonalis. Ak sú semilunárne chlopne stenotické vzniká patologické vírenie krvi, ktoré počujeme v strede systoly ako crescendo-decrescendo ejekčný systolický šelest. Šelest môže vzniknúť aj pri nestenotických chlopniach pri vysokom prietoku krvi, preto ejekčný systolický šelest nie je vždy považovaný za patolotický nález. Niekedy môže byť počuteľný pri aortálnej regurgitácii, kedy sa počas diastoly plní ľavá komora aj z aortálnej regurgitácie, potom je ľavá komora na konci diastoly preplnená a pri systole tak preteká cez aortálnu chlopňu viac krvi vyššou rýchlosťou.

auskultácia ejekčný systolický šelest

Ejekčný systolický šelest

Aortálna stenóza
Pulmonálna stenóza
Aortálna regurgitácia

Ejekčný systolický šelest pri vysokom prietoku cez chlopne

Deti
Športovci
Gravidita
Anémia
HypertyreoidizmusPeter Blahút
techmed@techmed.sk