TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha)


EKG & Arytmológia (kniha)

rodine, medicíne, Prof. Mézešovi, a tým ktorí nerešpektujú status quo

Peter Blahút
techmed@techmed.sk
srdce

01. Základná anatómia a Elektrofyziológia srdca

02. Základné princípy EKG

03. Elektrická os srdca a Prechodová zóna

04. Základná EKG krivka

05. Základné srdcové rytmy

06. Extrasystoly

07. Sino-atriálne a Predsieňové blokády

08. Atrio-ventrikulárne blokády

09. Tawarové a Fascikulárne blokády

10. Pre-excitačný syndróm

11. Kardiomyopatie

12. Hypertrofia predsieni a komôr

13. Minerály a Lieky

14. Klinické diagnózy a EKG

15. Infarkt myokardu a Akútny koronárny syndróm

16. Mechanizmy srdcových arytmií

17. Supraventrikulárne Tachykardie

18. Komorové tachykardie

19. Širokokomplexová tachykardia

20. Pacemaker

21. Elektrofyziologické fenomény

Peter Blahút
techmed@techmed.sk