TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha)

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

EKG & Arytmológia

rodine, medicíne, Prof. Mézešovi,
a tým ktorí nerešpektujú status quo

SVT odporúčania

01.
Základná anatómia a Elektrofyziológia srdca

03.
Elektrická os srdca a Prechodová zóna

05.
Základné srdcové rytmy

07.
Sino-atriálne a Predsieňové blokády

09.
Tawarové a Fascikulárne blokády

11.
Kardiomyopatie

13.
Minerály a Lieky

15.
Infarkt myokardu a Akútny koronárny syndróm

16.
Mechanizmy srdcových arytmií

17.
Supraventrikulárne tachykardie

19.
Širokokomplexová tachykardia

21.
Elektrofyziologické fenoményšípka späť

EKG & Arytmológia (Kniha)

rodine, medicíne, Prof. Mézešovi, a tým ktorí nerešpektujú status quo

Peter Blahút Peter Blahút SVT odporúčania

01. Základná anatómia a Elektrofyziológia srdca

02. Základné princípy EKG

03. Elektrická os srdca a Prechodová zóna

04. Základná EKG krivka

05. Základné srdcové rytmy

06. Extrasystoly

07. Sino-atriálne a Predsieňové blokády

08. Atrio-ventrikulárne blokády

09. Tawarové a Fascikulárne blokády

10. Pre-excitačný syndróm

11. Kardiomyopatie

12. Hypertrofia predsieni a komôr

13. Minerály a Lieky

14. Klinické diagnózy a EKG

15. Infarkt myokardu a Akútny koronárny syndróm

16. Mechanizmy srdcových arytmií

17. Supraventrikulárne tachykardie

18. Komorové tachykardie

19. Širokokomplexová tachykardia

20. Pacemaker

21. Elektrofyziologické fenomény