TECHmED

Peter Blahút

EKG & Arytmológia

rodine, medicíne, Prof. Mézešovi,
a tým ktorí nerešpektujú status quo

SVT odporúčania

01.
Základná anatómia a Elektrofyziológia srdca

02.
Základné princípy EKG

03.
Elektrická os srdca a Prechodová zóna

04.
Základná EKG krivka

05.
Základné srdcové rytmy

06.
Extrasystoly

07.
Sino-atriálne a Predsieňové blokády

08.
Atrio-ventrikulárne blokády

09.
Tawarové a Fascikulárne blokády

10.
Pre-excitačný syndróm

11.
Kardiomyopatie

12.
Hypertrofia predsieni a komôr

13.
Minerály a Lieky

14.
Klinické diagnózy a EKG

15.
Infarkt myokardu a Akútny koronárny syndróm

16.
Mechanizmy srdcových arytmií

17.
Supraventrikulárne Tachykardie

18.
Komorové tachykardie

19.
Širokokomplexová tachykardia

20.
Pacemaker

21.
Elektrofyziologické fenomény