TECHmED

Peter Blahút

EKG elektródy a EKG zvody

EKG elektródy


Končatinové elektródy


Hrudné elektródy


Naloženie hrudných elektród


Voltmeter a EKG

Jednoduchý EKG prístroj


3 končatinové elektródy

Končatinové elektródy a končatinové zvody


Princíp I zvodu

I zvod


Einthovenov trojuholník


Elektrická os EKG zvodu


Wilsonov centrálny terminál (WCT)


Einthovenové EKG zvody

Einthovenové EKG zvody


Goldbergerové EKG zvody


Hexaxiálny systém

Hexaxiálny systém


Hrudné elektródy


12 zvodové EKGEKG zvody v 3D priestore


Komorové vektory


EKG a Komorové vektory


Končatinové zvodyHrudné zvody
Sínusový rytmus


EKG zvody a 12 zvodové EKG12 zvodové EKG


Hrudné zvody (V1-V2)

Diferenciálna diagnostika pomocou V1-V2