TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / EKG lokalizácia komorového pacingu

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

EKG lokalizácia komorového pacingu

ECG patterns of depolarization during ventricular pacing

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Komorová elektróda

 • Pri komorovom pacingu sa komorová elektróda môže zaviesť do:
  • Apexu pravej komory (najčastejšie)
  • Výtokového traktu pravej komory

Pacing from right ventricular apex

Lokalizácia elektródy v pravej komore

 • Poloha elektródy v pravej komore
 • Podľa EKG vieme odlíšiť dve polohy elektródy:
  • Apex pravej komory
  • Výtokový trakt pravej komory
   • Spodné septum (SS)
   • Horné septum (HS)
   • Horná stena výtokového traktu (HsVT)
   • Spodná stena výtokového traktu (SsVT)
Right ventricular pacing, RV apical pacing, RV outflow tract pacing

EKG a pacing z Apexu pravej komory

Heart right ventricular apical pacing


ECG pacemaker, right ventricular (RV) apical pacing

Komorový pacing z Apexu pravej komory


EKG a pacing z Výtokového traktu pravej komory

Heart right ventriculard outflow tract pacing


ECG pacemaker, Right ventricular outflow tract pacing

Komorový pacing z Výtokového traktu pravej komory


CRT (Cardiac Resynchronization Therapy)

 • CRT je prístroj na kardiálnu resynchronizačnú terapiu
 • Používa sa pri dyssynchrónnej kontrakcii komôr
 • CRT má 3 elektródy:
  • Pravá predsieň
   • Predsieňová elektróda robí sensing
  • Pravá komora (apex)
  • Ľavá komora (zavedená cez koronárny sínus)
   • Komorové elektródy robia synchrónny biventrikulárny pacing
Cardiac Resynchronization Therapy (CRT) Device, atrial and ventricular electrodes localisation

EKG a pacing z Ľavej komoryECG left ventricular pacing, RBBB pattern, right axis deviation in frontal plane

Komorový pacing z Ľavej komory


EKG a Biventrikulárny pacingECG biventricular pacing, DDD pacemaker, left ventricle coronary venous system pacing, right ventricle apical pacing

Biventrikulárny komorový pacing


Peter Blahút
techmed@techmed.sk