TECHmED

Peter Blahút

EKG lokalizácia komorového pacingu

Komorová elektróda


Lokalizácia elektródy v pravej komore


EKG a pacing z Apexu pravej komoryKomorový pacing z Apexu pravej komory


EKG a pacing z Výtokového traktu pravej komoryKomorový pacing z Výtokového traktu pravej komory


CRT (Cardiac Resynchronization Therapy)


EKG a pacing z Ľavej komoryKomorový pacing z Ľavej komory


EKG a Biventrikulárny pacingBiventrikulárny komorový pacing