TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / EKG u športovcov

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

EKG u športovcov

ECG interpretation in athletes

Peter Blahút Peter Blahút Liečba

Srdce u športovca

ECG Athletic heart

Náhla kardiálna smrť


Normálne EKG u športovcov


Normálne EKG u športovcov:
Sínusová bradykardia ≤ 30/min.
Sínusová respiračná arytmia
Ektopický predsieňový rytmus
Junkčný rytmus
AV blokáda I. stupňa
AV blokáda II. stupňa (Wenckebach)
Inkompletná BPTR
 • Má ju cca 30-50% športovcov
Len voltážové kritéria pre hypertrofiu ľavej komory
 • Nie ďalšie kritéria: deviácia osi, P mitrale...
Benígna skorá repolarizácia
Konvexné ST elevácie a negatívne T vlny (V1-V4)
 • Afričania/černošskí športovci


Abnormálne EKG u športovcov


Abnormálne EKG u športovcov:
Negatívne T vlny
 • >1mm minimálne v 2 zvodoch: (V2-V6, II, aVF, I, aVL)
ST depresie (≥0,5mm minimálne v 2 zvodoch)
Patologické Q
 • >3mm, alebo >40ms minimálne v 2 zvodoch (okrem III, aVR)
Kompletná BĽTR
Predĺžené komorové vedenie (QRS≥0,14s)
Deviácia osi doľava
P mitrale
Hypertrofia PK
Pre-excitácia
Predĺžený QT interval
Skrátený QT interval
Brugada syndróm
Sínusová bradykardia (<30/min.)
Sínusová pauza (≥3sek.)
Supraventrikulárna tachykardia (okrem sínusovej tachykardie)
Komorová extrasystola (≥2 KES za 10s, Kuplet, Triplet)
Komorová tachykardiaECG in two healthy athletes, early repolarization, concave and convex ST segment elevation, negative T wave, positive T wave

Normálne EKG u športovcov

 • Ide o EKG záznamy od 2 zdravých športovcov
 • A: Benígna skorá repolarizácia
  • Konkávne ST elevácie a pozitívne T vlny
 • B: Benígna skorá repolarizácia
  • Konvexné ST elevácie a negatívne T vlny


ECG healthy athletes, incomplete right bundle branch block (RBBB)

Normálne EKG u športovca


ECG athlete, sport man, sinus bradycardia, early repolarisation, peaked T waves, voltage criteria for left ventricular hypertrophy

Normálne EKG u športovcaECG athlete hypertrophic cardiomyopathy, QRS voltage criteria for LVH, deep TWI and ST segment depression, left atrial and right atrial enlargement, left axis deviation

Abnormálne EKG u športovcaECG athlete hypertrophic cardiomyopathy, QRS voltage criteria for LVH, deep TWI and ST segment depression, left atrial and right atrial enlargement, left axis deviation

Normálne EKG u športovcaECG black athlete, elevation and convex ST segment elevation followed by T wave inversion in V1-V4, voltage left ventricular hypertrophy

Normálne EKG u športovcaECG athlete, junctional escape rhythm

Normálne EKG u športovcaECG athlete, ectopic atrial rhythm, Negative P wave in inferior leads (II, III, aVF)

Normálne EKG u športovcaAbnormal ECG athlete complete right bundle branch block, left axis deviation, right atrial enlargement - P pulmonale

Abnormálne EKG u športovcaAbnormal ECG athlete deep pathological Q wave in V4-V6, I, aVL, hypertrophic cardiomyopathy

Abnormálne EKG u športovcaAbnormal ECG athlete left bundle branch block (LBBB)

Abnormálne EKG u športovcaAbnormal ECG athlete, multiple premature ventricular complexes, PVC LBBB pattern

Abnormálne EKG u športovca


Peter Blahút
techmed@techmed.sk