TECHmED

Peter Blahút

EKG u športovcov

Liečba

Srdce u športovca


Náhla kardiálna smrť


Normálne EKG u športovcov


Normálne EKG u športovcov:
Sínusová bradykardia ≤ 30/min.
Sínusová respiračná arytmia
Ektopický predsieňový rytmus
Junkčný rytmus
AV blokáda I. stupňa
AV blokáda II. stupňa (Wenckebach)
Inkompletná BPTR
  • Má ju cca 30-50% športovcov
Len voltážové kritéria pre hypertrofiu ľavej komory
  • Nie ďalšie kritéria: deviácia osi, P mitrale...
Benígna skorá repolarizácia
Konvexné ST elevácie a negatívne T vlny (V1-V4)
  • Afričania/černošskí športovci


Abnormálne EKG u športovcov


Abnormálne EKG u športovcov:
Negatívne T vlny
  • >1mm minimálne v 2 zvodoch: (V2-V6, II, aVF, I, aVL)
ST depresie (≥0,5mm minimálne v 2 zvodoch)
Patologické Q
  • >3mm, alebo >40ms minimálne v 2 zvodoch (okrem III, aVR)
Kompletná BĽTR
Predĺžené komorové vedenie (QRS≥0,14s)
Deviácia osi doľava
P mitrale
Hypertrofia PK
Pre-excitácia
Predĺžený QT interval
Skrátený QT interval
Brugada syndróm
Sínusová bradykardia (<30/min.)
Sínusová pauza (≥3sek.)
Supraventrikulárna tachykardia (okrem sínusovej tachykardie)
Komorová extrasystola (≥2 KES za 10s, Kuplet, Triplet)
Komorová tachykardiaNormálne EKG u športovcovNormálne EKG u športovcaNormálne EKG u športovcaAbnormálne EKG u športovcaNormálne EKG u športovcaNormálne EKG u športovcaNormálne EKG u športovcaNormálne EKG u športovcaAbnormálne EKG u športovcaAbnormálne EKG u športovcaAbnormálne EKG u športovcaAbnormálne EKG u športovca