TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Elektrická os srdca

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Elektrická os srdca

Heart electrical (QRS) axis

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Depolarizácia komôr

 • Komorový myokard sa depolarizuje postupne
 • Depolarizácia vytvára elektrický vektor
 • Čím viac kardiomyocytov sa depolarizuje
  • Tým je elektrický vektor väčší

 • Sumačný elektrický vektor
  • Každý kardiomyocyt vytvorí počas depolarizácie vektor
  • Spoločný smer vektorov počas depolarizácie
   • sa označuje ako sumačný elektrický vektor
 • Sumačný vektor ľavej komory:
  • Je výsledný smer depolarizačných vektorov
   • Všetkých kardiomyocytov v ľavej komore
  • Je najväčší vektor
   • Lebo sa depolarizuje najväčšia masa myokardu
  • Jeho smer určuje elektrickú os srdca
 • Sumačný vektor sa počas depolarizácie komôr

Mean frontal plane electrical qrs axis

Elektrická os srdca

 • Komory sa depolarizujú postupne
 • Najprv sa aktivuje tenké komorové septum
  • Vzniká malý septálny vektor (VS)
  • Q kmit
 • Potom sa aktivuje masívna ľavá komora
  • Vzniká veľký hlavný vektor (VH)
  • Súčasne sa aktivuje aj tenká pravá komora
   • Malý vektor pravej komory
   • nemá na smer hlavného vektora vplyv
  • R kmit
 • Nakoniec sa aktivuje báza ľavej komory
  • Vzniká malý terminálny vektor (VT)
  • S kmit
 • Vektory si musíte predstaviť v 3D priestore
  • EKG zvody zaznamenávajú v vektory v čase

 • Elektrický vektor ľavej komory
  • Je najväčší
  • Označuje sa ako hlavný srdcový vektor
  • Jeho smer určuje elektrickú os srdca

Heart axis vector during ventricular depolarization

EKG zvody

 • EKG záznam má 12 zvodov
  • Končatinové (I, II, III, aVF, aVL, aVR)
  • Hrudné (V1-V6)
  • Každý zvod sa "pozerá" na vektory z iného uhla
 • Zvody sa "pozerajú" na elektrický stred srdca
 • Ak elektrický vektor smeruje
  • Ku zvodu na povrchu - vzniká pozitívny kmit
  • Od zvodu na povrchu - vzniká negatívny kmit


Heart axis vector with ecg leads

Končatinové EKG zvody

 • "Pozerajú" sa na srdce vo frontálnej rovine
 • Každý zvod má iný uzol
 • Všetky smerujú od elektrického stredu srdca
 • Elektrická os srdca
  • Je smer hlavného vektora vo frontálnej rovine
  • Určuje sa len podľa končatinových zvodov:
   • (I, II, III, aVF, aVR, aVL)

frontal plane electrical qrs axis. And limb leads

Elektrická os EKG zvodu

Lead axis and determination electrical axis of the heartMechanism determination heart axis via qrx complex deflection

Pozitívny a Negatívny EKG kmit

 • Srdcový elektrický vektor sa
  • vždy musí premietnuť na elektrickú os EKG zvodu

 • Pozitívny EKG kmit vzniká
  • Ak vektor smeruje ku povrchovej elektróde (+)
 • Negatívny EKG kmit vzniká
  • Ak vektor smeruje od povrchovej elektródy (+)


Heart axis principle with ecg electrical axis lead

Veľkosť EKG kmitu

 • Veľkosť EKG kmitu
  • závisí od uhlu medzi vektorom a osou EKG zvodu

 • Čím je uhol menší
  • tým priamejšie smeruje vektor ku elektróde (+)


Perpendicular voltege vector and determination heart axis

Izoelektrický EKG kmit

 • Ak je vektor kolmý na elektrickú os zvodu
  • tak nevzniká EKG kmit

 • Na elektrický vektor sa ale "pozerá" 6 končatinových EKG zvodov
  • Každý EKG zvod má iný smer elektrickej osi
  • ten istý vektor nikdy nie je izoelektrický vo všetkých zvodoch


Perpendicular electrical vector and neutral plane. Determination heart axis

Neutrálna rovina

 • Keď kolmý elektrický vektor
  • Otočíte v 3D priestore okolo elektrickej osi zvodu
  • Tak dostanete neutrálnu rovinu daného EKG zvodu
 • Každý vektor v neutrálnej rovine
  • Sa premietne na elektrickú os EKG zvodu ako 1 bod
  • Na EKG nevzniká kmit

Pozitívna a Negatívna hemisféra EKG zvodu

Positive hemisphere for lead I. ECG deflections will be positive if the resulting heart vector is in this hemisphere

Neutrálna rovina I zvoduHeart axis determination with electrical vector negativne deflection

Negatívna hemisféra a negatívny kmitHeart axis determinantion with eletrical vetor positive deflection

Pozitívna hemisféra a pozitívny kmit


QRS komplex a elektrická srdcová os

 • Počas depolarizácie komôr vzniknú 3 hlavné vektory
  • Iniciálny vektor (Q kmit)
   • Depolarizácia septa
  • Hlavný vektor (R kmit)
   • Depolarizácia ľavej komory
  • Terminálny vektor (S kmit)
   • Depolarizácia báza ľavej komory
 • Na vektory sa súčasne "pozerajú" EKG zvody
  • Ale každý zvod sa "pozerá" na vektory z iného uhla
  • Každý vektor sa premieta na elektrickú os EKG zvodov

 • Elektrickú os srdca určuje smer hlavného elektrického vektora
Heart axis vector during ventricular depolarization

I zvod

Heart axis determianation in positive hemisphere of I limb lead

I končatinový EKG zvod


aVF zvod

Heart axis determianation in positive hemisphere of aVF limb lead

aVF končatinový EKG zvod

 • Biely polkruh je pozitívna hemisféra
 • aVF zvod sa "pozerá" na vektory z uhlu 90°
 • Vektory vznikajú postupne
  1. Septálny (smeruje ku aVF zvodu)
  2. Hlavný (smeruje ku aVF zvodu)
  3. Terminálny

aVR zvod

Heart axis determianation in positive hemisphere of aVR limb lead

aVR končatinový EKG zvod


12 zvodové EKG a hlavný srdcový vektor

Determination heart electrical (QRS) axis in frontal plane Determination heart electrical (QRS) axis in horizontal plane

Končatinové zvody

Hrudné zvodyHeart axis determination during sinus rhythm on ecg strip

Sínusový rytmus


Peter Blahút
techmed@techmed.sk