TECHmED

Peter Blahút

Elektrická os srdca

Depolarizácia komôr


Elektrická os srdca


EKG zvody


Končatinové EKG zvody


Elektrická os EKG zvodu

Pozitívny a Negatívny EKG kmit


Veľkosť EKG kmitu


Izoelektrický EKG kmit


Neutrálna rovina


Pozitívna a Negatívna hemisféra EKG zvodu

Neutrálna rovina I zvoduNegatívna hemisféra a negatívny kmitPozitívna hemisféra a pozitívny kmit


QRS komplex a elektrická srdcová os


I zvod

I končatinový EKG zvod


aVF zvod

aVF končatinový EKG zvod


aVR zvod

aVR končatinový EKG zvod


12 zvodové EKG a hlavný srdcový vektor


Končatinové zvody


Hrudné zvodySínusový rytmus