TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Elektrický alternans

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Elektrický alternans

Electrical alternans, QRS alternans, T wave alternans

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Amplitúda EKG krivky


ECG waveform, amplitude

Elektrický alternans

 • Elektrický alternans je všeobecné označenie
  • Pre meniacu (od úderu k úderu) amplitúdu EKG krivky
 • Môže sa meniť amplitúda ľubovoľnej časti EKG krivky
 • Najčastejšie príčina je perikardiálny výpotok
  • Je prítomný QRS alternans (mení sa amplitúda QRS komplexov)

ECG QRS alternans, massive pericardial effusion, mechanical swinging

Mechanizmus Elektrického alternans

 • Počas srdcového cyklu (akčného potenciálu) sa od úderu k úderu mení
 • Poznáme 3 hlavné príčiny elektrického alternans

 • Repolarizačný alternans (Repolarization alternans)
 • Prevodový alternans (Conduction / Refractoriness alternans)
 • Pohybový alternans (Cardic motion alternans)
Electrical QRS alternans, massive pericardial effusion, Pericarditis

Repolarizačný alternans


ECG repolarization alternans, T wave alternans, U wave alternans, ST segment alternans

Alternans T vlny

ECG Electrical repolarization T wave alternans

ECG T wave repolarization alternans, congenital long QT syndrome

Repolarizačný alternans T vlny


Alternans U vlny

 • Vzniká hlavne pri minerálovej dysbalancii
 • Je veľmi raritný
 • Nepredstavuje riziko vzniku arytmie

ECG Electrical U wave alternans

Repolarizačný alternans U vlny

 • Je benígna elektrofyziologická porucha
  • Nepredstavuje riziko vzniku arytmie


U wave electrical repolarization alternans

Alternans ST segmentuST segment alternans, Electrical alternans
ECG acute STEMI infarction, electrical ST segment alternans

Repolarizačný alternans ST segmentu


Prevodový alternansECG Electrical QRS complex alternans


ECG electrical QRS alternans, orthodromic avrt

QRS alternansECG Conduction / Refractoriness alternans, QRS complex alternans, Repolarization T wave alternans

QRS alternans a Repolarizačný alternans T vlny


Pohybový alternans


Cardic motion electrical alternans


ECG peridardial effusion triad: Sinus tachycardia, QRS alternans, Low QRS amplitude

QRS alternans

ECG Electrical QRS complex alternans

Peter Blahút
techmed@techmed.sk