TECHmED

Peter Blahút

Elektrický alternans

Amplitúda EKG krivky


Elektrický alternans


Mechanizmus Elektrického alternans


Repolarizačný alternans


Alternans T vlny


Repolarizačný alternans T vlny


Alternans U vlny


Repolarizačný alternans U vlny


Alternans ST segmentu

Repolarizačný alternans ST segmentu


Prevodový alternansQRS alternansQRS alternans a Repolarizačný alternans T vlny


Pohybový alternans
QRS alternans