TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Elektrický vektor (Depolarizácia a Repolarizácia)

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Elektrický vektor (Depolarizácia a Repolarizácia)

Heart electrical vector, depolarization and repolarization

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Pracovný myokard

Distribution of current in myocardium and rapid spread of electrical activity

Akčný potenciál a Pracovný myokard


Šírenie akčného potenciálu

Šírenie akčného potenciálu


Elektrický vektor a EKG

Recording a voltage action potential by external electrodes

Pracovný myokard a Elektrický vektor


Depolarizácia a EKG

Myocardial wall depolarization from endocardim to epicardium Near-simultaneous activation during depolarizition of myocardium

Šírenie depolarizačnej vlny a EKG


Repolarizácia a EKG

Myocardial wall repolarization from epicardium to endocardium No-simultaneous activation during repolarizition of myocardium

Šírenie repolarizačnej vlny a EKG


Depolarizácia a Repolarizácia myokardu

Fast spread depolariziation wave, electrical vector and R wave

Slow spread repolarization wave, electrical vector and T wave

Depolarizácia a repolarizácia myokardu


Akčný potenciál v Endokarde a Epikarde

synchronous depolarization with notch, and asynchronous repolarization wave of action porentials in endocardium and epicardium

Akčný potenciál v Endokarde a Epikarde


Akčný potenciál a Kontrakcia kardiomyocytu


 • Na videu je kardiomyocyt pracovného myokardu
  • ktorý je dráždený impulzom z elektródy

 • Akčný potenciál v pracovnom myokarde
  • Vyvolá postupnú kontrakciu všetkých kardiomyocytov
  • Pretože pracovný myokard je syncytium

 • Akčný potenciál vzniká spontánne
  • V SA uzle a potom sa šíri po prevodovom systéme
  • Z prevodového systému prestupuje na pracovný myokard
   • Vzniká systola predsieni a potom systola komôr

Hlavný komorový vektor

Main resultant electrical vector during ventricular depolarization

Hlavný komorový vektor


Komorové vektory

 • Najprv sa aktivuje tenké komorové septum
  • Vzniká malý septálny vektor (VS)
 • Potom sa aktivuje masívna ľavá komora
  • Vzniká veľký hlavný vektor (VH)
  • Súčasne sa aktivuje aj tenká pravá komora
   • Malý vektor pravej komory
   • nemá na smer hlavného vektora vplyv
 • Nakoniec sa aktivuje báza ľavej komory
  • Vzniká malý terminálny vektor (VT)

 • Vektory si musíte predstaviť v 3D priestore
  • EKG zvody zaznamenávajú v vektory v čase
Resultant heart vectors, direction and magnitude in time - vectorcardiogram

EKG a Komorové vektory

Vectorcardiogram with limb leads and QRS complex formation Vectorcardiogram with chest leads and QRS complex formation

Končatinové zvody

Hrudné zvodyECG sinus rhythm with p waves and QRS complexes

Sínusový rytmus