TECHmED

Peter Blahút

Elektrický vektor
(Depolarizácia a Repolarizácia)

Pracovný myokard

Akčný potenciál a Pracovný myokard


Šírenie akčného potenciálu

Šírenie akčného potenciálu


Elektrický vektor a EKG

Pracovný myokard a Elektrický vektor


Depolarizácia a EKG

Šírenie depolarizačnej vlny a EKG


Repolarizácia a EKG

Šírenie repolarizačnej vlny a EKG


Depolarizácia a Repolarizácia myokarduDepolarizácia a repolarizácia myokardu


Akčný potenciál v Endokarde a Epikarde

Akčný potenciál v Endokarde a Epikarde


Akčný potenciál a Kontrakcia kardiomyocytu


Hlavný komorový vektor

Hlavný komorový vektor


Komorové vektory


EKG a Komorové vektoryKončatinové zvodyHrudné zvodySínusový rytmus