TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Elektrofyziologické vyšetrenie

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Elektrofyziologické vyšetrenie

Electrophysiology study (EPS)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Elektrofyziologické katétre

 • Pri elektrofyziologickom vyšetrení sa do dutín srdca
  • pod RTG kontrolou zavádzajú katétre
  • Najčastejšie cez v. femoralis, v. subclavia
 • Katétre sa rozdeľujú na
  • Diagnostické
  • Ablačné
 • Elektrofyziologické vyšetrenie pomocou katétrov
  • mapuje, vyvoláva, alebo odstraňuje substrát arytmie
Electrophysiology Study (EPS) and Catheter Ablation

Elektrofyziologické vyšetrenieelectrophysiology study (EPS) heart, Intracardiac electrograms, HRA = high right atrial electrogram,HBE = His bundle electrogram, A = low right atrial activity, H = His bundle activity, and V = ventricular septal activity, P–R, P–A, A–H, and H–V intervals, RVA - Right Ventricular Apex

Normálne šírenie impulzu a Elektrofyziologické vyšetrenie


Katétrová ablácia

 • Je terapeutický výkon pri elektrofyziologickom vyšetrení
 • Je ireverzibilné poškodenie (zničenie) anatomickej oblasti
  • Ktorá zodpovedá za vznik arytmie
 • Najčastejšie sa používa rádiofrekvenčná ablácia (RFA)
  • RFA je vypálenie tkaniva vysokofrekvenčným prúdom
  • Menej často sa používa kryotermia (zmrazenie tkaniva)

 • RFA sa používa pri terapii:

Radiofrequency Catheter Ablation of Supraventricular Tachycardia, AVRT, accessory pathway

AVRT pri WPW syndróme

Peter Blahút
techmed@techmed.sk