TECHmED

Peter Blahút

Elektrofyziologické vyšetrenie

Elektrofyziologické katétre


Elektrofyziologické vyšetrenieNormálne šírenie impulzu a Elektrofyziologické vyšetrenie


Katétrová ablácia

AVRT pri WPW syndróme