TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Epsilon vlna

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Epsilon vlna

Epsilon wave

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Arytmogénna dysplázia pravej komory


Arrhythmogenic right ventricular dysplasia (ARVD), cardiomyopathy

EKG a Epsilon vlna (ε)

 • Epsilon vlna je malý pozitívny kmit na konci QRS komplexu.
 • Je vo zvodoch, ktoré sa "pozerajú" na pravú komoru. (V1-V3)
 • Epsilon vlnu má 30% pacientov s ADPK

ECG epsilon wave and ARVD

ECG V1 epsilon wave Arrhythmogenic right ventricular dysplasia (ARVD)

Arytmogénna dysplázia pravej komoryECG V1 epsilon wave Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy (ARVC)

Arytmogénna dysplázia pravej komory

 • Epsilon vlna (V1)
 • Negatívne T vlny


ECG V1 epsilon wave Arrhythmogenic Right Ventricular Disease

Arytmogénna dysplázia pravej komory

 • Epsilon vlna (V3)
 • Negatívne T vlny
ECG V1-V3 epsilon wave Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia with fibrosis

Arytmogénna dysplázia pravej komory

 • Epsilon vlna (V1-V3)
 • Negatívne T vlnyECG epsilon wave and ARVD

Arytmogénna dysplázia pravej komory

 • Epsilon vlna (V1)
 • Negatívna T vlna


ECG Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy, Dysplasia, Disease, and epsilon wave

Epsilon vlna a Arytmogénna dysplázia pravej komory


Peter Blahút
techmed@techmed.sk