TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Extrémna deviácia srdcovej osi doprava

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Extrémna deviácia srdcovej osi doprava

Extreme (right) axis deviation

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Normálna a Abnormálna srdcová os


Interpretation extreme right axis deviation

Normálna (intermediárna) srdcová os


EKG a Extrémna deviácia osi


Limb leads ECG deflection in extreme right axis deviation

Extrémna deviácia osi

  • Vektor smeruje hore
    • Spodné zvody (II, III, aVF) sú negatívne
  • Equifázický QRS v I zvode (je "trochu" viac negatívny)
    • Vektor je takmer kolmý na I zvod
  • Os vektora je -100°
Electrical vector and extreme right axis deviation in limb leads

Príčiny extrémnej deviácia osiECG extreme right axis deviation and ventricular tachycardia

Extrémna deviácia osiECG extreme axis deviation and hyperkalemia 7,2mmol

Extrémna deviácia osi


Peter Blahút
techmed@techmed.sk