TECHmED

Peter Blahút

Extrémna deviácia srdcovej osi doprava

Normálna a Abnormálna srdcová os


Normálna (intermediárna) srdcová os


EKG a Extrémna deviácia osi


Extrémna deviácia osi


Príčiny extrémnej deviácia osiExtrémna deviácia osiExtrémna deviácia osi