TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Fascikulárna komorová tachykardia

TECHmED

Peter Blahút

šípka späť

Fascikulárna komorová tachykardia

Fascicular tachycardia, Belhassen-type VT, verapamil-sensitive VT, Infrafascicular tachycardia, Idiopathic fascicular left ventricular tachycardia

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Idiopatická komorová tachykardia


Fascicular ventricular tachycardia, RVOT-VT, LVOT-VT

Fascikulárna komorová tachykardia

 • Tvorí len 10% idiopatických KT
 • Mechanizmus je re-entry
  • Reentry prechádza jedným fascikulom a priľahlým myokardom
   • Rýchlu dráhu tvorí fascikulus (predný, alebo zadný)
   • Pomalú dráhu tvorí priľahlý myokard pri fascikule
 • Vzniká hlavne u mužov vo veku 15-40 rokov
 • Označuje sa ako verapamil senzitívna komorová tachykardia
  • Dobre reaguje (terminuje) po podaní verapamilu

 • Fascikulárna KT sa často označuje ako:
  • Verapamil senzitívna KT (dobre reaguje na Verapamil)
  • Belhanssenová KT (1x ju opísal Belhanssen)
  • Idiopatická ľavo-komorová KT (re-entry vzniká v ľavej komore)

 • Podľa lokalizácie re-entry poznáme 3 fascikulárne KT:
  • Zadná fascikulárna KT
  • Predná fascikulárna KT
  • Horná septálna fascikulárna KT
   • Veľmi raritná (1%)
   • Re-entry prechádza cez oba fascikuly a priľahlý myokard
   • Na EKG sú úzke QRS komplexy a obraz BĽTR, alebo BPTR
   • Ide o komorovú tachykardiu s úzkymi QRS komplexamiFascicular ventricular tachycardia, Belhassen-type VT, verapamil-sensitive VT or infrafascicular tachycardia

Mechanizmus Fascikulárnej KTSinus rhythm, fascicular reentry, fast - slow pathway

Sínusový rytmus

 • Pri sínusovom rytme sa impulz šíri anterográdne cez fascikuly
  • ľavého Tawarového ramienka, a aktivuje ľavú komoru
 • Počas propagácie cez fascikulus vystupuje impulz
  • do re-entry (do oblasti priľahlého myokardu)
  • Impulz vystupuje z proximálnej aj distálnej časti fascikulu
 • Impulz ale nezačne po re-entry krúžiť, pretože v pomalej dráhe
 • Na EKG je normálny sínusový rytmu


Anterior et Posterior fascicular ventricular tachycardia

Predná a Zadná fascikulárna tachykardia

 • Načasovaná komorová extrasystola
 • Impulz krúži cez jeden fascikulus a priľahlý myokard
  • Anterográdne cez priľahlý myokard (Pomalá dráha reentry)
  • Retrográdne cez fascikulus (Rýchla dráha reentry)
 • Vznikne fascikulárna KT
  • Predná fascikulárna KT - impulz krúži cez predný fascikulus
  • Zadná fascikulárna KT - impulzy krúži cez zadný fascikulus


Upper septal fascicular ventricular tachycardia

Horná septálna fascikulárna tachykardia

 • Pomalá dráha re-entry je priľahlý myokard v oblasti fascikulov
 • Impulz postupuje anterográdne cez predný aj zadný fascikulus
 • Impulz ale retrográdne cez pomalú dráhu (myokard septa)
  • vstupuje do bifurkácie fascikulov
  • Hisov zväzok nie je súčasťou re-entry
 • Vznikajú úzke QRS komplexy (<0,12s)
  • napriek tomu, že ide o komorovú tachykardiu
  • Niekedy sa označuje ako úzko-komplexová komorová tachykardia

Fascikulárna a Interfascikulárna KT

Fascicular ventricular tachycardia reentry, anterograde and retrograde conduction
 • Fascikulárna komorová tachykardia
  • Je idiopatická (vzniká z neznámej príčiny v štrukturálne nepoškodenom srdci)
  • Mechanizmus je re-entry
   • Rýchla dráha je vo fascikule
   • Pomalá dráha je v priľahlom myokarde


Interfascicular reentry with anterograde and retrograde conduction
 • Interfascikulárna komorová tachykardia
  • Vzniká v štrukturálne poškodenom srdci (nie je idiopatická)
  • Re-entry prechádza cez predný aj zadný fascikulus
   • Rýchla dráha je v jednom fascikule
   • Pomalá dráha je v druhom fascikule

EKG a Fascikulárna KTFascicular ventricular tachycardia, Belhassen-type VT, verapamil-sensitive VT or infrafascicular tachycardia


ECG Posterior fascicular VT, RBBB morphology, left axis deviation, AV dissociation, fusion beat, capture beat

Zadná fascikulárna komorová tachykardiaECG left posterior fascicular tachycardia, verapamil-sensitive VT, infrafascicular tachycardia, RBBB morphology, left anterior hemiblock, av dissociation

Zadná fascikulárna komorová tachykardiaECG anterior fascicular ventricular tachycardia, verapamil sensitive VT

Predná fascikulárna komorová tachykardiaECG narrow complex ventricular tachycardia, upper septal fascicular VT

Septálna fascikulárna komorová tachykardia (Úzko-komplexová komorová tachykardia)


Peter Blahút
techmed@techmed.sk