TECHmED

Peter Blahút

Fascikulárna komorová tachykardia

Idiopatická komorová tachykardia


Fascikulárna komorová tachykardia


Mechanizmus Fascikulárnej KT


Sínusový rytmus


Predná a Zadná fascikulárna tachykardia


Horná septálna fascikulárna tachykardia


Fascikulárna a Interfascikulárna KT
EKG a Fascikulárna KT
Zadná fascikulárna komorová tachykardiaZadná fascikulárna komorová tachykardiaPredná fascikulárna komorová tachykardiaSeptálna fascikulárna komorová tachykardia (Úzko-komplexová komorová tachykardia)