TECHmED

TECHmED / EKG & Arytmológia (Kniha) / Fibrilácia predsieni

šípka späť

Fibrilácia predsieni

Atrial Fibrillation (AF or A-fib)

Peter Blahút
techmed@techmed.sk

Fibrilácia predsieni a Cievna mozgová príhoda

 • Fibrilácia predsieni (FiP) je najčastejšia arytmia, výskyt je:
  • cca 50 000 ľudí na Slovensku
  • cca 4,5 milióna ľudí v Európskej únii
 • Každý rok dostane na Slovensku
  • 400 ľudí cievnu mozgovú príhodu (CMP)
 • Každá piata CMP je spôsobená nedostatočne liečenou FiP
  • 80 CMP ročne na Slovensku spôsobuje FiP

 • Pri FiP sa predsiene "chvejú" s frekvenciou 350-600/min.
  • V predsieňach stagnuje krv a vytvorí sa trombus (zrazenina)
   • Najčastejšie v ušku ľavej predsiene
  • Trombus sa odtrhne (odtrhnutý trombus = embolus)
 • Riziko vytvorenia trombu je rovnaké bez ohľadu na trvanie FiP
  • Je jedno či má pacient FiP 7 dní, alebo 3 mesiace
  • Rizikoví sú pacienti s tichou (asymptomatickou) FiP
   • ktorú pacienti nepociťujú
 • Circulus vitiosus (začarovaný kruh)
  • FiP spôsobuje organickú aj elektrickú remodeláciu predsieni
  • vytvára tak substrát pre FiP
Trombo embolic ischemic stroke, atrial fibrillation, left atrial appendage with thrombus formation

Predsiene a Fibrilácia predsieni
Heart with atrial fibrillation

Multifokálna aktivita predsieni pri FiPAtrial fibrillation, multiple wavelet mechanism, multiple micro re-entry

Početné Mikro re-entryAtrial fibrillation, focal activity, increased automaticity, micro re-entry

Materský fokus a Aktvačné vlny

 • V predsieni je materský fokus so zvýšenou automaticitou
 • Z fokusu vychádzajú početné aktivačné vlny a každá vlna aktivuje predsiene
  • Aktivačné vlny môžu vytvárať mikro re-entry
 • Najčastejší spúšťač je opäť predsieňová extrasystola
 • Predsiene majú frekvenciu 350-600/min.


Atrial fibrillation, mother rotors re-entry, multiple wavelet mechanism

Materský re-entry a Aktivačné vlny

 • Mechanizmus je rovnaký ako vyššie, len v predsieňach je materský re-entry
 • Z materského re-entry vychádzajú početné aktivačné vlny a každá vlna aktivuje predsiene
  • Aktivačné vlny môžu vytvárať opäť mikro re-entry
 • Predsiene majú frekvenciu 350-600/min.
 • Jeden mikro re-entry vytvorí intra-atriálnu re-entry tachykardiu

Protektívny mechanizmus AV uzla

 • Impulzy na komory cez AV uzol neprejdú s f. 350-600/min.
 • Pri WPW syndróme
  • Je prítomná akcesórna spojka (spája predsiene a komory)
   • Spojka nemá protektívny mechanizmus ako AV uzol
  • Pacient s WPW a fibriláciou predsieni
   • nesmie dostať lieky na spomalenie AV uzla
    • Impulzy by prechádzali na komory len cez spojku
    • S frekvenciou 350-600/min.
    • Vznikla by fibrilácia komôr

Atrial fibrillation with accessory pathway and WPW syndrome, decremental and non-decremental conduction delay

EKG a Fibrilácia predsieniECG coarse atrial fibrillation, irregularly irregular rhythm, no P waves, narrow QRS

Fibrilácia predsieni


Výpočet frekvencie

Atrial fibrillation, irregular rhythm, 6 seconds method, heart rate

Fibrilácia predsieni a Frekvencia 130/min.


Ashmanov fenomén

Atrial fibrillation ashman phenomenon, long refractory period, RR interval, aberrantly conducted beat RBBB morphology


ECG atrial fibrillation, ashman phenomenon, long RR, short RR, aberration RBBB morphology

Ashmanov fenomén a Fibrilácia predsieni


Skryté vedenie (Concealed conduction)

ECG, laddergram concealed conduction and atrial fibrillation

Rozdelenie FiP podľa Frekvencie


Diferenciálna diagnostika FiPatrial fibrillation, multifocal re-entry ECG atrial fibrillation, irregular rhythm

Fibrilácia predsieni

 • V predsieňach je veľa mikro re-entry okruhov
  • Generujú impulzy nezávisle na sebe s f: 350-600/min.
 • Akcia srdca je nepravidelne nepravidelná (RR intervaly sú rôznej dĺžky)
 • Fibrilačné f vlnky (deformovaná izoelektrická čiara, nie sú prítomno P vlny)
  • Nedajú sa diferencovať P vlny


atrial flutter alternating 2:1, 4:1 conduction ratios, marco re-entry ECG atrial flutter, conduction ratio 2:1, 4:1

Flutter predsieni s menlivým prevodom (2:1 a 4:1)

 • Flutter predsieni
 • Cez celú pravú predsieň je jeden makro re-entry okruh
  • Po makro re-entry krúži impulz s f: 300/min.
 • Namiesto P vĺn sú na EKG Flutterové (F) vlny (zuby píly) s f: 300/min.
 • Akcia srdca je pravidelne nepravidelná
  • Jeden RR interval má prevod na komory 2:1
  • Druhý RR interval má prevod na komory 4:1


Multifocal atrial tachycardia mechanism ECG multifocal atrial tachycardia, enhanced automaticity

Multifokálna predsieňová tachykardia

 • Multifokálna predsieňová tachykardia
 • V predsieňach sú 3 ektopické ložiská, ktoré generujú impulzy nezávisle na sebe
 • Na EKG sú 3 rôzne P vlny
  • Na EKG vidíme 3 P vlny rôzneho tvaru (každé ložisko generuje vlastnú P vlnu)
 • Akcia srdca je nepravidelne nepravidelná (ako pri fibrilácií predsieni)
  • Pretože ektopické ložiská generujú impulzy (P vlny) nezávisle na sebe
  • Lenže po každej P vlne nasleduje QRS

Klasifikácia Fibrilácie predsieni
ECG coarse atrial fibrillation, irregular ventricular response

Fibrilácia predsieniECG typical atrial flutter, ratio 2:1, 4:1, variable AV block

Flutter predsieni (s menlivým prevodom 2:1 a 4:1)ECG coarse atrial fibrillation, irregular narrow-complex, coarse fibrillatory waves

Fibrilácia predsieniECG fine atrial fibrillation, fine fibrillatory waves seen in V1, irregular ventricular response

Fibrilácia predsieniECG multifocal atrial tachycardia, irreguler rhythm, constant PR interval

Multifokálna predsieňová tachykardiaECG coarse atrial fibrillation, rapid ventricular response, irregular narrow-complex tachycardia

Fibrilácia predsieniECG fine atrial fibrillation, slow ventricular rate, irregular heart rate, fibrillatory waves

Fibrilácia predsieniECG ashman phenomenon, atrial fibrillation, aberrant conduction, RBBB

Fibrilácia predsieni a Ashmanov fenoménECG atrial fibrillation, ashman phenomenon, aberrant concuction, narrow qrs

Fibrilácia predsieni a Ashmanov fenomén


Peter Blahút
techmed@techmed.sk